Hjerteforeningen inviterer dig til at deltage i et nyt brugerpanel, der i endnu højere grad inddrager patienters og pårørendes erfaringer med livet med hjerte-kar-sygdom i Hjerteforeningens arbejde. Din mening er guld værd

Hjælp os med at kæmpe hjertesagen og gøre vilkårene bedre for hjerte-kar-patienter – ved at sige din mening!

Vi inviterer dig nu med i vores nye Brugerpanel, der kort sagt handler om, at du som patient eller pårørende skal svare på et spørgeskema 6-8 gange om året. I dem kan du give din holdning til kende og dele dine oplevelser. Spørgeskemaerne kan handle om aktuelle emner, der har betydning for hjerte-kar-patienter. Det kunne fx være dine erfaringer med rehabiliteringstilbud i kommunerne, om overgangen fra udskrivning fra hospital til eget hjem, men det kan også handle om hvad du synes om vores hjemmeside eller medlemsblad.

Når vi har dine svar, går vi straks i gang med at bruge dem i vores kamp for hjertesagen. Du kan på den måde gøre os mere opmærksomme på, hvad du mener er vigtigt for dig, dine og for hjertesagen. Vi kvitterer med en stor tak!

Du behøver ikke at være medlem af Hjerteforeningen for at deltage, men du skal have eller have haft en hjerte-kar-sygdom eller være pårørende til hjerte-kar-patient. Du deltager for to år ad gangen, men du kan altid melde dig ud.

 

Læs mere og tilmeld dig Brugerpanelet her