Ny forskning fra Hjerteforeningen bekræfter viden om risici forbundet med diabetes. Studiet er vigtigt, fordi det sætter fokus på centrale kønsforskelle i betydningen af diabetes for udvikling af hjerte-kar-sygdom, siger ledende forsker

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Kvinder med diabetes er mere udsatte, når det gælder udviklingen af hjerte-kar-sygdom. Sådan lyder det fra forsker Morten Malmborg, der netop har fremlagt nye forskningsresultater på det renommerede og internationale European Society of Cardiology-kongres i München.

 

Type 2 diabetes og det mandlige køn er allerede velkendte risikofaktorer for udvikling af hjerte-kar-sygdom samt død deraf. Flere studier har derudover vist, at diabetes betyder relativt mere for udviklingen af forskellige hjerte-kar-sygdomme og død deraf hos kvinder i forhold til mænd. Disse studier bygger dog primært på ældre data fra før år 2000.

 

Nødvendig ny viden

Morten Malmborg er ph.d.-studerende i Hjerteforeningens forskningsafdeling, som er specialiseret i forskning i de danske sundhedsregistre, og har undersøgt, om diabetes stadig betyder relativt mere for udvikling af hjerte-kar-sygdom og død hos kvinder i forhold til mænd. 263.000 danskere med type 2 diabetes, hvoraf 128.000 er kvinder og 135.000 er mænd, er blevet sammenlignet med resten af den danske befolkning.

 

Studiet viser som forventet, at mænd både med og uden diabetes har en højere risiko for udvikling af blodprop i hjertet og hjernen, hjertesvigt og død af hvilken som helst årsag i forhold til kvinder. Samtidig viser undersøgelsen, at diabetes stadig betyder relativt mere for udvikling af blodprop i hjertet og hjertesvigt og muligvis også blodprop i hjernen og død for kvinder i forhold til mænd.

 

Centrale kønsforskelle

Morten Malmborg fremhæver at langt størstedelen af al hjerte-kar-forskning, og faktisk også forskning generelt, har baseret sig på mænd.

– Derfor er dette et vigtigt studie, der sætter fokus på centrale kønsforskelle i betydningen af diabetes for udvikling af hjerte-kar-sygdom. Årsagen til kønsforskellene er indtil videre ikke kendt og kræver yderligere forskning, siger Morten Malmborg.

 

Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen, siger:

– Studiet viser, at diabetes betyder relativt mere for udvikling af hjerte-kar-sygdom hos kvinder i forhold til mænd, og vi bør derfor især blandt kvinder have et øget fokus på at sætte tidligere ind på forebyggelse og behandling af diabetes og andre risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom.

Samtidigt understreger Gunnar Gislason vigtigheden i, at forskning fremadrettet bør skelne mellem køn, så vi kan yde den optimale behandling for både mænd og kvinder.

 

Studiet er støttet af Hjerteforeningens Elsk Hjertet-kampagne, som samler penge ind til forskning i kvinders hjerter.