Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort ”Overvågning af hjerteområdet for 1. kvartal 2018”. Opgørelsen viser, at der er alvorlige problemer på hjerteområdet. Hjerteforeningen er meget bekymret.

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Hjerteforeningen har set frem til at få de første tal på ventetid, udredning og behandling fra 2018. Tallene fra 2017 har været bekymrende, men Hjerteforeningen var blevet stillet i udsigt, at den lange ventetid i nogle regioner burde være forbedret.

 

– Desværre viser de første tal fra 2018, at udredningen og behandlingen af hjertepatienter på en række områder stadig halter efter, siger Anne Kaltoft, Hjerteforeningens administrerende direktør.

 

Næsten hver fjerde hjertepatient bliver ikke udredt til tiden

Monitoreringen viser, at udredningsretten i hele landet samlet set blev overholdt i 76% af tilfældene i første kvartal af 2018. Det er et fald fra 2017, hvor 81% blev udredt inden for 30 dage.

 

I Region Sjælland er overholdelse af udredningsretten faldet til 43% i 1. kvartal af 2018, hvilket er et fald på 32 procentpoint i forhold til 4. kvartal 2017. Også i Region Hovedstaden er der problemer med at overholde udredningsretten, her er den kun overholdt i 74% af tilfældene mod 81% i 4. kvartal.

 

Der er altså betydelige regionale forskelle på, hvorvidt udredningsretten på 30 dage bliver overholdt, og her skiller Region Sjælland og Region Hovedstaden sig negativt ud.

 

– Der er sandsynligvis en sammenhæng med implementeringen af Sundhedsplatformen, hvor Region Sjælland og Region Hovedstaden har problemer med registrering af alle patienter, der faktisk har fået en tilfredsstillende udredning til tiden. Det forstår vi naturligvis godt, men det er nu femte kvartal, vi får tal, der peger på, at patientrettighederne ikke bliver overholdt. Det er ikke godt nok, siger Anne Kaltoft.

 

For lang ventetid på hjerteoperationer

Ventetiden på hjerteoperationer er også steget. Opgørelsen viser, at 77% af KAG-indgrebene (røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer ved hjertekramper) og 84% af PCI-indgrebene (ballonudvidelse af forsnævring i kranspulsårerne) foretages inden for 30 dage. Der er dermed et fald i overholdelse af behandlingsgarantien fra 4. kvartal af 2017, hvor hhv. 81% af KAG-indgrebene og 88% af PCI-indgrebene blev foretaget inden for 30 dage.

 

Også her er der store regionale forskelle. Således venter mere end 25% af patienterne i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland mere end 30 dage på et KAG-indgreb, mens hele 50% af patienterne i Region Sjælland har ventet mere end 30 dage.

Monitoreringen viser også, at én ud af fem patienter venter mere end 31 dage på en bypass-operation. Det er en lille stigning i forhold til 4. kvartal af 2017, hvor 18% ventede mere end 31 dage. Helt galt ser det ud i Region Nordjylland, hvor omkring hver anden patient venter mere end 31 dage.

 

På landsplan venter hver tredje patient mere end 45 dage på en hjerteklapoperation, mens det gælder for hele 74% af patienterne i Region Hovedstaden.

 

– Ventetiden på hjerteindgreb er generelt blevet længere på landsplan. Det afspejler, at der er alt for store geografiske forskelle. Det er bekymrende, at der er stor forskel på hvor lang tid en patient skal vente alt efter, hvilken region han eller hun bor i. Ministeren må tage fat i regionerne, så vi kan få viden om, hvorfor nogle regioner har så svært ved at overholde behandlingsgarantien, siger Anne Kaltoft.

 

– Jeg synes, at det peger på, at der er kapacitetsproblemer på hjerteområdet. Antallet af hjertepatienter stiger støt, og i takt med at undersøgelse og behandling udvikles og gøres mere skånsom, øges efterspørgslen på hjerteundersøgelse og -behandling.  Vi kan derfor ikke blot blive ved med at bede regionerne om at løbe hurtigere og hurtigere. Vi vil opfordre ministeren til at se på, om ikke der skal tilføres ressourcer til området, siger Anne Kaltoft.