Hjerteforeningen deltager igen i år på Folkemødet, der finder sted fra den 14.-17. juni i Allinge på Bornholm.  

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Folkemødet på Bornholm afholdes i år for 8. gang, og endnu engang er Hjerteforeningen med for at tale hjertepatienternes sag. I år er Hjerteforeningen vært for to debatter og et minglings-arrangement på den politiske festival.  

Fredag den 15. juni afholder Hjerteforeningen debatten ”Hvert slag tæller”, hvor vi sætter fokus på akutindsatsen for patienter med hjerte-kar-sygdom og på efterforløbet for patienterne efter udskrivelse fra hospitalet, herunder rehabilitering. En kortlægning af hele hjerte-kar-området, der er udarbejdet i forbindelse med Hjerteforeningens politiske udspil En helhjertet indsats, viser nemlig, at der er store udfordringer i netop disse faser af et patientforløb. Vi diskuterer de store regionale forskelle i akutindsatsen for patienter med hjerte-kar-sygdom både i forhold til behandling og organisering, samt den manglende opfølgning, som mange patienter oplever, når de er blevet udskrevet fra hospitalet.  

I forlængelse af debatten afholder Hjerteforeningen ”Hjerte-mingling”, hvor interesserede kan komme forbi til et glas vin og en uformel snak om, hvad der rør sig på hjerteområdet netop nu.  

Lørdag den 16. juni sætter Hjerteforeningen fokus på det stigende antal af kroniske og multisyge patienter i sundhedsvæsenet i debatten ”En kronisk udfordring”. Op i mod 1,2 mio. danskere lever i dag med kronisk sygdom og mere end halvdelen af de personer, der har én kronisk sygdom, har samtidig en anden. Vi diskuterer udfordringerne og forsøger at finde løsninger på, hvordan vi håndterer det stigende antal af kronikere og multisyge i fremtidens sundhedsvæsen. 

Udover at afholde egne arrangementer deltager Hjerteforeningen i en række forskellige debatter med politikere, eksperter, fagpersoner og andre interesseorganisationer. Debatterne omhandler bl.a. målet om en røgfri generation i 2030, samarbejde med civilsamfundet i forbindelse med at forbedre folkesundheden, sundhedspolitik rettet mod mænd samt fremme af mentalt overskud.  

 

FØLG OS: Du kan følge os på Facebook og Twitter under Folkemødet.