Hjerteforeningen deltager igen i år på Folkemødet, der finder sted fra den 14.-17. juni i Allinge på Bornholm.  

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

Folkemødet på Bornholm afholdes i år for 8. gang, og endnu engang er Hjerteforeningen med for at tale hjertepatienternes sag. I år er Hjerteforeningen vært for to debatter og et minglings-arrangement på den politiske festival.  

Fredag den 15. juni afholder Hjerteforeningen debatten ”Hvert slag tæller”, hvor vi sætter fokus på akutindsatsen for patienter med hjerte-kar-sygdom og på efterforløbet for patienterne efter udskrivelse fra hospitalet, herunder rehabilitering. En kortlægning af hele hjerte-kar-området, der er udarbejdet i forbindelse med Hjerteforeningens politiske udspil En helhjertet indsats, viser nemlig, at der er store udfordringer i netop disse faser af et patientforløb. Vi diskuterer de store regionale forskelle i akutindsatsen for patienter med hjerte-kar-sygdom både i forhold til behandling og organisering, samt den manglende opfølgning, som mange patienter oplever, når de er blevet udskrevet fra hospitalet.  

I forlængelse af debatten afholder Hjerteforeningen ”Hjerte-mingling”, hvor interesserede kan komme forbi til et glas vin og en uformel snak om, hvad der rør sig på hjerteområdet netop nu.  

Lørdag den 16. juni sætter Hjerteforeningen fokus på det stigende antal af kroniske og multisyge patienter i sundhedsvæsenet i debatten ”En kronisk udfordring”. Op i mod 1,2 mio. danskere lever i dag med kronisk sygdom og mere end halvdelen af de personer, der har én kronisk sygdom, har samtidig en anden. Vi diskuterer udfordringerne og forsøger at finde løsninger på, hvordan vi håndterer det stigende antal af kronikere og multisyge i fremtidens sundhedsvæsen. 

Udover at afholde egne arrangementer deltager Hjerteforeningen i en række forskellige debatter med politikere, eksperter, fagpersoner og andre interesseorganisationer. Debatterne omhandler bl.a. målet om en røgfri generation i 2030, samarbejde med civilsamfundet i forbindelse med at forbedre folkesundheden, sundhedspolitik rettet mod mænd samt fremme af mentalt overskud.  

 

MØD OS: Du kan se en komplet liste over de arrangementer, som Hjerteforeningen deltager i under Folkemødet 2018 her.  

FØLG OS: Du kan følge os på Facebook og Twitter under Folkemødet.