Fremover har du efter syv dage ret til at vælge et genoptræningstilbud hos en privat leverandør, hvis du udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan, og kommunen ikke har sat et kommunalt genoptræningstilbud i gang. Læs debatindlæg

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Det siger ny lovgivning, fordi nogle kommuner har haft for lang ventetid på genoptræning.

Hjerteforeningen mener, at det godt, at hjerte-kar-patienter nu har krav på hurtig gentræning, men det er helt centralt, at kommunerne også sikre et tilbud af høj og ensartet kvalitet, så patienterne får det tilbud, som de har behov for.

Derfor er Hjerteforeningen medafsender på debatindlæg sammen med ÆldreSagen, Danske Handicaporganisationer, Diabetesforeningen, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen, der gør opmærksom på, at både kommuner og regioner har et fælles ansvar for at løfte opgaven.

 

Læs debatindlæg på Altinget Sundhed