Vi bør indrette samfundet, så det er mere oplagt at bevæge sig, siger Hjerteforeningens forebyggelseschef, efter tal fra Sundhedsstyrelsen peger på, at danskerne sidder alt for meget ned. Og at dette er farligt for udvikling af bl.a. hjerte-kar-sygdomme

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

– Vi mener, at vi skal være langt bedre til at indrette samfundet, så det er oplagt og nemt at bevæge sig. Fra motionskultur på arbejdet til sikre cykelruter til skoler og aktiv indretning i daginstitutioner og på omsorgscentre.

Sådan lyder kommentaren fra forebyggelseschef Morten Ørsted Rasmussen hos Hjerteforeningen, efter Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil er udkommet igen i år.

Den peger på, at alt for mange danskere sidder for meget ned. Cirka hver anden dansker sidder mere ned en 8 timer om dagen. Og hver tredje opfylder ikke WHO’s minimumskrav for bevægelse.

58% mænd og 54% kvinder svarer, at de sidder ned mere end 8 timer om dagen. Cirka 160.000 danskere har deltaget i undersøgelsen.

 

Det gør vi noget ved

Problemet skal der gøres noget ved, og vi har som samfund et ansvar for at lave bedre strukturer for et mere aktivt og bevægeligt samfund, peger Morten Ørsted Rasmussen på.

– Hele vores verden skal gøre det oplagt og attraktivt at bevæge sig. Gør trapperne smukke og elevatoren grim. Gør parkering besværlig og fortovene brede.

Og det er da heller ikke for sjovt, at alvoren er tydelig hos forebyggelseschefen: Det er faktisk farligt for dit hjerte at sidde for meget ned og derved ikke bevæge kroppen. Hjerte-kar-sygdomme kan blive konsekvensen, ligesom også andre livsstilssygdomme som diabetes kan blive konsekvensen.

– Vi kan se, at der er en forøget risiko for at udvikle type 2-diabetes og for at få hjerte-kar-sygdomme. Og nogle studier peger også på en forøget dødelighed, siger Kristian Overgaard, der er idrætsforsker og lektor på institut for folkesundhed på Aarhus Universitet til dr.dk.

Anne Jacobsen er fysioterapeut og seniorkonsulent i Arbejdsmiljøcenteret.

– Den typiske udfordring er, at det kun bliver individorienteret. Hele gruppen og ledelsen bør være med på vognen. Man kan for eksempel holde MUS-samtaler eller møder, mens man går. Og man kan sagtens stå op, når man har kunder. En stående morgenbuffet kan også være en god idé. Men det er vigtigt at få drøftet det sammen med ledelsen, siger Anne Jacobsen til dr.dk.