Så er det tid til uddelingen af prisen til årets forsker. Forskerprisen er sponseret af Hjerteforeningen, der dog ikke deltager i hverken indstilling af kandidater eller selve udvælgelsen. I år er vinderen professor Gunnar Gislason.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Årets prismodtager er 51-årige Gunnar Gislason, der faktisk først relativt sent kom i gang med at forske. Faktisk var prismodtageren færdig med speciallægeuddannelsen i intern medicin, før han fik publiceret de første arbejder i internationale tidsskrifter. Men så tog det også fart. Ph.d.-afhandlingen fra 2008 havde titlen ”Longterm-compliance-with-pharmacological-treatment-in-patients-with-acute-myocardial-infarction-and-chronic-heart-failure”.

Siden er det blevet til over 400 publikationer i internationale tidsskrifter, og prismodtageren er en særdeles aktiv vejleder for omkring 50 tidligere og nuværende ph.d-studerende.

– Gunnar Gislason er særligt dygtig til at finde lovende medicinstuderende og sætte dem i gang med mindre forskningsprojekter, der med tiden kan vokse sig større, siger formanden for Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) Lene Holmvang.

Registrene er nu det primære fokus

Forskerprisens modtager, Gunnar Gislason, der er medicinsk kandidat fra 1992 fra Islands Universitet, har beskæftiget sig med mange områder indenfor kardiologien, men koncentrerer sig nu primært om registerbaseret forskning i stor skala indenfor epidemiologi og behandling af hjertesygdom samt med registerbaseret evaluering af implementering af nye behandlingsformer. Prismodtageren har også været med til at rette fokus på komplikationer relateret til kardiovaskulære og non-kardiovaskulære behandlinger.

Det var Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse, der valgte at tildele prisen som årets forsker til professor Gunnar Gislason.

– Jeg er utrolig stolt og beæret at være indstillet til Forskerprisen i år, siger Gunnar Gislason.

– Det er stor anerkendelse af den forskningsindsats, som jeg og ikke mindst mit team har ydet indenfor forskning i forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdomme. Mange af vores resultater har været med til at direkte påvirke behandlingen af hjertesygdomme og dermed kommet patienterne til gode.