Hjerteforeningens bestyrelse valgte lørdag den 26. maj overlæge, professor Christian Hassager som ny formand for Hjerteforeningen.

56-årige Christian Hassager kender Hjerteforeningens bestyrelse godt og kommer nu endnu bedre til det fra en ny stol – nemlig formandsstolen. Således valgte Hjerteforeningens bestyrelse lørdag den 26. maj den kardiologiske overlæge som Hjerteforeningens nye formand – en post han overtager efter Anne Kaltoft. Christian Hassager har siddet i foreningens bestyrelse siden 2012.

 

– Det er med stor glæde og stolthed at jeg overtager formandskabet i Hjerteforeningen. Jeg har som bestyrelsesmedlem i Hjerteforeningen de seneste år medvirket til at gøre Hjerteforeningen til den moderne og stærke forening, vi har i dag. Og jeg glæder mig naturligvis meget til at føre foreningen videre fremad til gavn for patienterne og forskningen inden for hjerteområdet, siger Christian Hassager.

Til dagligt er Christian Hassager ansat som overlæge på Rigshospitalets Kardiologisk Afdeling B. Han har indgående kendskab til bestyrelsesarbejde fra andre foreninger så som European Society of Cardiology, Dansk Cardiologisk Selskab og Forsikringslægernes Forening.

 

Christian Hassager har siden 2004 og frem til 2018 været leder af Rigshospitalets hjertemedicinske intensiv-afsnit og det såkaldte ‘ekkolab’, som er et laboratorium for ultralydsundersøgelse af patienter, hvor man har mistanke om hjertesygdom. Lederrollerne har Christian Hassager nu videregivet for at få mere tid til sin nye rolle som formand for Hjerteforeningen og ikke mindst nyudnævnt professor på Københavns Universitet, hvor han bl.a. skal lede forskningsprojekter vedrørende de sygeste hjertepatienter med fokus på bl.a. hjertestop. Christian Hassager er ligeledes adjungeret professor på Syddansk Universitet.

 

Hjerteforeningen vil derfor også frem over blive ledet af en bestyrelsesformand med indgående kendskab til hjerteområdet og patienternes situation. Hjerteforeningens 2020-vision, som Christian Hassager sammen med resten af bestyrelsen har vedtaget, er fortsat en stærk kamp for et sundere og bedre liv for alle danskere.