Nu ruller Hjerteforeningens succesprojekt Børnebørnenes madværksted ud over det danske land med en ny millionbevilling fra Nordea-fonden. Det er Hjerteforeningens frivillige ildsjæle, der organiserer madværkstederne lokalt, og allerede efter sommerferien starter de første nye hold op. Du kan også komme med!

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

I 2017 lancerede Hjerteforeningen pilotprojektet Børnebørnenes madværksted i samarbejde med Nordea-fonden. Projektet byder på sjove og sunde madlavningskurser for børn og deres bedsteforældre, og ambitionen er dels at styrke fællesskabet mellem generationerne og dels at påvirke danskernes madvaner i sundere retning.

Pilotprojektet var en stor succes, og næsten 400 børn og bedsteforældre deltog i 17 kommuner. Med den nye projektbevilling fortsætter Hjerteforeningen det meningsfulde arbejde til glæde for børn og bedsteforældre, og udbreder madværkstederne til 50 kommuner landet over i løbet af de næste fire år.

– I Hjerteforeningen er vi utrolig glade for – og også ret stolte af – nu at kunne give endnu flere børn og bedsteforældre muligheden for at komme tæt på hinanden, siger frivilligchef i Hjerteforeningen, Betina Egede Jensen. – For udover at fremme sunde madvaner, er det i virkeligheden meget dét, madværkstederne handler om – nærvær og styrkelse af de sociale relationer, siger frivilligchefen.

 

Begejstring blandt deltagerne
Projektets succes bygger på den store tilfredshed blandt deltagerne, og mange steder har børn anbefalet madkurserne i deres netværk og på skoler. Det betyder, at der nu er ventelister til flere hold i 2018. Det helt unikke ved madkurserne er ifølge børnene og bedsteforældrene det samvær, som de oplever på kurset. Samtidig har langt de fleste deltagere fået ny viden om mad og nye madlavningsteknikker, og de fleste børn har introduceret den nye læring hjemme i familiens køkken.

Den positive feedback fra deltagerne var også betydningsfuld, da Nordea-fonden skulle vurdere ansøgningen fra Hjerteforeningen om en ny bevilling til projektet:

– Dét, at vi kan være med til at fremme fællesskabet mellem generationer, betyder utroligt meget. Men det er jo et projekt med mange facetter, og faktisk en meget langsigtet indsats. Udover det sociale aspekt ved madværkstederne, giver det børn et fundament af gode madvaner, som de kan have glæde af resten af deres liv, siger Nordea-fondens direktør, Henrik Lehmann Andersen.

 

Stor samfundsmæssig interesse
Det er ikke kun kursisterne og Hjerteforeningens frivillige, der finder stor værdi i projektet. Gennem hele pilotfasen er Hjerteforeningen blevet kontaktet af aktører, som finder generationsmødet omkring gryderne nyskabende. I slutningen af 2017 blev madværkstederne fremhævet på Frivilligrådets årsmøde med fokus på det fællesskab blandt frivillige, som projektet danner grobund for. I januar 2018 fremhævede Tænketanken Mandag Morgen projektet, som et eksempel på en ny og innovativ samfundsløsning.

– Også kommunalt har projektet fået meget opmærksomhed, og kommuner fra Sjælland, Fyn og Jylland har kontaktet os helt uopfordret med henblik på samarbejde om eksempelvis ensomhedsproblematikker, børn med diabetes og ændring af livsstil, fortæller Betina Egede Jensen.

 

Skal du med på madværksted?
Et madværksted består af minimum fire kursusgange á tre timers varighed, og bliver varetaget af en faguddannet underviser. I efteråret 2018 bliver projektet i første omgang udbredt til 24 kommuner.

Følg med på https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/boerneboernenes-madvaerksted/tilmelding-og-pris/ hvor den opdaterede holdplan og priser snart vil være at finde.

Vi ses i køkkenet!