Forskningschef glæder sig over, at sundhedsminister Ellen Trane Nørbys lovforslag om oprettelsen af Nationalt Genom Center, som skal være udviklingscenter for den danske strategi for personlig medicin. Et bredt flertal i Folketinget har forinden indgået en politisk aftale om centret.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Det vækker glæde hos Hjerteforeningen, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby har fremsat lovforslag om oprettelsen af et Nationalt Genom Center.

 

– Med Nationalt Genom Center skaber vi rammerne for bedre udnyttelse af personlig medicin i Danmark og en væsentlig udvikling i vores sundhedsvæsen. Vi skal bruge oplysninger om fx genetik til at gøre patientbehandlingen endnu bedre og med færre bivirkninger. Det Nationale Genom Center skal også sikre mere ensartede og trygge rammer for, hvordan vi kan dele, opbevare og kombinere oplysninger på en sikker facon, siger Ellen Trane Nørby.

 

Alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten havde forinden fremsættelsen indgået en politisk aftale om genomcentret. Aftalen understreger behovet for centret, som skal være med til at sikre moderne og målrettet behandling og et stærkere dansk sundhedsvæsen, hvor den enkelte patient i endnu højere grad sættes i centrum for behandlingen.

 

Fokus er på patienterne

Også Danske Patienter, Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse støtter oprettelsen af Nationalt Genom Center.

 

– Fokus for den danske strategi er patienterne. Centret kan være med til at sikre, at patienterne gennem en analyse af deres gener kan få en langt mere effektiv og målrettet behandling for deres sygdom. Derfor glæder jeg mig netop også over den brede opbakning, der er til arbejdet fra både patienter samt faglig og politisk side. Det er et stærkt grundlag for den danske strategi, siger Ellen Trane Nørby.

 

Hjerteforeningen glæder sig over genom-center

– Vi fra Hjerteforeningen er helt enig i Ellen Trane Nørbys fokus på, at centret og strategien bag er til for patienternes skyld. Det er nemlig helt tydeligt, at vi kan gøre en kæmpe forskel for hr. og fru Danmark, som har hjerte-kar-sygdom inde på livet. For os tæller hvert slag, og genom-centret vil være et kæmpe og positivt slag for danskernes hjertesundhed, siger forskningschef fra Hjerteforeningen Gunnar Gislason.

 

Nationalt Genom Center er en central del af regeringens og Danske Regioners Nationale Strategi for Personlig Medicin, som har fokus på bedre diagnosticering, mere målrettet behandling og styrket forskning til gavn for patienterne.

 

Artiklen fortsætter under infografik

 

Dialogen om centret er vigtig

Op mod fremsættelsen af lovforslaget har sundhedsministeren vægtet høringsparternes svar og dialogen med sundhedsordførerne højt – hver især har de bidraget til, at lovforslaget nu ifølge ministeren er blevet endnu bedre og mere præcist.

 

Det har fx været vigtigt at præcisere de punkter, der handler om patientens rettigheder som fx sikkerhed, samtykke og selvbestemmelse, i dialogen med både ordførere og interessenter.

 

– I sidste ende handler det om at skabe nogle ordentlige og sikre rammer for en bedre behandling med færre bivirkninger. Vi skal tage sundhedsvæsenet og patienternes behov meget alvorligt – især når vi også skal håndtere deres følsomme oplysninger,” siger Ellen Trane Nørby.

 

BAGGRUND: Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om genomcentret, får du herunder 3 links: