Gør en forskel ved at gå en tur ved Hjerteforeningens indsamling den 22. april. Som tak donerer foreningen en hjertestarter til de indsamlere, der går 30 ruter

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

At turde at træde til med førstehjælp og bruge en hjertestarter kan betyde forskellen mellem liv og død, når en person falder om med et hjertestop. Helt præcis kan overlevelsen være op til 50-70 procent, hvis personen bliver stødt med en hjertestarter inden 3 til 5 minutter efter hjertestoppet. Men en hjertestarter bliver kun brugt i få tilfælde. I 2014 blev 3,6 procent af patienterne med hjertestop stødt med en hjertestarter, inden ambulancen nåede frem. Selv om det er en fordobling fra 1,4 procent i 2010, kan vi stadig blive bedre til at bruge dem, mener Hanne Balle, leder af Hjerteforeningens rådgivning i København.

– En hurtig indsats kan redde liv, og vi vil gerne have flere danskere til at yde førstehjælp og bruge en hjertestarter, når en person falder om uden for hospital. Det kan i sidste ende betyde at færre dør af hjertestop, siger Hanne Balle.

Få en hjertestarter

Hjerteforeningen har derfor taget initiativ til at få flere hjertestartere sat op i hele landet. Hjerteforeningen donerer en hjertestarter til de, der kan samle indsamlere nok til at gå 30 ruter ved Hjerteforeningens landsindsamling den 22. april. Ruterne kan godt være fordelt i hele landet. Som tak får de en hjertestarter. Det eneste de skal gøre er at registrere den på www.hjertestarter.dk – det er obligatorisk, så alarmcentralen kan registrere den.

– Med initiativet håber vi, at få flere hjertestartere bliver sat op, selvom antallet bar været stigende de senere år. Det vil øge chancerne for at redde liv, siger Hanne Balle.

Hvert år rammes omkring 4.000 danskere af hjertestop uden for hospitalet. Det svarer til cirka 11 personer hver dag. Næsten tre ud af fire hjertestop sker i private hjem. I 66 procent af tilfældene ydede danskerne førstehjælp, inden ambulancen ankom. Det er en tredobling siden 2010, hvor 19 procent trådte til.

Læs mere om hvordan du får en hjertestarter