Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort Den nationale sundhedsprofil, der giver et enestående indblik i danskernes sundhed. Kort sagt går det dårligere med danskernes sundhed og sundhedsadfærd på næsten alle de parametre, der er målt på. Resultaterne vækker bekymring i Hjerteforeningen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

– Flere er overvægtige. Flere rør sig ikke nok.  Flere spiser ikke sundt nok. Vi er kommet langt med den individrettede forebyggelse, men vi ved, at det rammer socialt skævt. Og den sociale ulighed i sundhed i Danmark er veldokumenteret – også her. Derfor skal der andre redskaber i brug, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh.

– Der er en politisk berøringsangst overfor strukturelle forebyggelsestiltag, men vi ved, at det virker. Derfor håber jeg, at regeringen træder i karakter nu. Sundhedsministeren har netop bekendtgjort, at vi ikke nå 2020-målet om en øget middellevetid for den danske befolkning, hvis vi skal flytte danskernes sundhed, skal der massivt fokus på strukturel forebyggelse, siger Kim Høgh.

 

Rygning er den største sundhedsudfordring lige nu

Den nationale sundhedsprofil viser også, at andelen af daglige rygere under 45 år er stigende. Rygning koster 13.600 danskere livet hvert år, mens et ud af fire hjerte-kar-tilfælde kan relateres til rygning.

– Vi får bekræftet, at udviklingen går den forkerte vej, når det gælder danskernes rygevaner. Regeringen har et ambitiøst mål om en røgfri generation 2030, men vi gør simpelthen ikke nok, hvis vi skal nå det mål.  Rygning er den største sundhedstrussel lige nu, så det er afgørende, at færre – særligt børn og unge – begynder at ryge, siger Kim Høgh.

– Den gode nyhed er, at vi ved, hvad der skal til. Priserne skal op, cigaretpakkerne skal standardiseres, tobakken skal gemmes væk fra kasseapparaterne og rygeforbuddet skal håndhæves. Det er bare at komme i gang, siger Kim Høgh.