En helhjertet indsats er Hjerteforeningens konkrete bud på de største udfordringer på hjerte-kar-området og anbefalinger til at løse udfordringerne. Fokus er på det akutte beredskab, forebyggelse samt rehabilitering, men hvad mener de politiske partiers sundhedsordførere er de vigtigste mærkesager inden for de tre områder af hjertesundhed? Læs fire sundhedsordføreres svar her.

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet:

Hvad er dine vigtigste mærkesager inden for hjertesundhed?

– Vi skal gøre langt mere for at forhindre, at danskerne overhovedet får en hjertelidelse. Der er brug for en tidlig, bredt forankret forebyggelsesindsats.

Hvad vil du gøre for at forbedre hjertepatienters overgang fra behandling på hospital til rehabilitering i kommunerne?

– Der er behov for, at vi i højere grad end i dag får skabt et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor den ene hånd har fat i patienten, inden den anden hånd giver slip. I dag har vi en udfordring med det tværsektorielle samarbejde, som jeg ikke tror finder sin løsning, før kommunerne bliver mere forpligtet på rehabiliteringsopgaven, evt. i form af tværkommunale samarbejder forankret i sundhedsaftalerne.

Hvordan sikrer vi, at ingen børn og unge begynder at ryge?

– Der er behov for, at vi som samfund i den grad tager skeen i den anden hånd og en gang for alle siger, at børn og rygning ikke hører sammen. Tobaksindustrien skal ikke have held til fortsat at tjene tykt på, at vores børn og unge pådrager sig en dødelig afhængighed, som vi ved vil ende med at koste over 44.000 af dem livet. Derfor har vi i Socialdemokratiet foreslået, at man indfører neutrale cigaretpakker og ’tobak under disken’. Begge forslag hører til blandt de mest effektive metoder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler til at beskytte børn og unge mod tobaksrøg. Desværre bakker regeringen og Dansk Folkeparti ikke op om nogen af forslagene.

 

Liselott Blixt, Dansk Folkeparti:

Hvad er dine vigtigste mærkesager inden for hjertesundhed?

– På hjerteområdet er det vigtigste for mig, at vi opsporer de mennesker, som lider af hyperkolesterolæmi (forhøjet kolesterol, red.), samt sikrer, at alle har en viden om hjerte-kar-sygdomme, samt hvad de skyldes. Vi skal sikre en bedre opsporing, så vi kan behandle folk i tide.

Hvad vil du gøre for at forbedre hjertepatienters overgang fra behandling på hospital til rehabilitering i kommunerne?

– I Dansk Folkeparti arbejder vi for, at overgangen fra sygehus til kommune bliver forbedret, så vi sikrer en god rehabilitering for den enkelte.

Hvordan sikrer vi, at ingen børn og unge begynder at ryge?

– Jeg tror ikke, vi kan forhindre, at der er børn og unge, der starter med at ryge, men vi skal hjælpe dem, der er startet, hvis de ønsker at stoppe. Jeg mener, at vi skal agere med menneskelige aktioner, fremfor forbud og afgifter. Det gør det kun mere spændende for unge mennesker, som vil vise, at de gør, hvad de vil.

 

Jane Heitmann, Venstre:

Hvad er dine vigtigste mærkesager inden for hjertesundhed?

– Personligt har jeg et stærkt ønske om, at endnu flere skal overleve hjertestop uden for hospital. Jeg er selv Hjerteløber og glæder mig over, at flere tager ansvar, og at udviklingen går den rigtige vej. Vi skylder hinanden at træde til, når et hjertestop rammer. Vi skylder også hinanden at se bredere på hele hjerteområdet. Med Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger har jeg en klar forventning om, at en styrket tværsektoriel indsats med fokus på bedre sammenhæng og en mere praksisorienteret tilgang vil kunne løfte hjerteområdet til gavn for nuværende og kommende patienter.

Hvad vil du gøre for at forbedre hjertepatienters overgang fra behandling på hospital til rehabilitering i kommunerne?

– Vi har gennem længere tid arbejdet på at styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen. Overgange mellem regionernes hospitaler, almen praksis og tilbuddene i kommunerne har ind i mellem karakter af, at ”den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør”. Set fra min stol har hjertepatienter bl.a. brug for mere systematiske behovsvurderinger, så der i højere grad tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, fysiske og mentale udfordringer og muligheder samt ikke mindst mulighederne for støtte hos pårørende. Fysisk træning kan være en væsentlig del af genoptræningen, og her er det afgørende, at dialogen mellem kommune og almen praksis er stærk og tillidsfuld, så træningen kan planlægges individuelt.

Hvordan sikrer vi, at ingen børn og unge begynder at ryge?

– Vi har i Venstre en ambition om Danmarks første røgfri generation i 2030. Det er et ambitiøst mål at sætte sig – men helt nødvendigt, for rygning dræber. Vi har netop, sammen med de øvrige partier bag Satspuljen, igangsat en helt ny kampagne, som adskiller sig fra tidligere kampagner ved bl.a. at forløbe over flere år og være målrettet designet de sociale medier, hvor de unge færdes. Ingen unge under 18 år skal kunne købe tobak. At overholde dansk lov er et ansvar, som også detailhandlen må tage på sig. Sidst men ikke mindst er det afgørende, at de mennesker, der er omkring de unge – både skoler, institutioner og forældre, understøtter den kulturændring, som er nødvendig.

 

Stine Brix, Enhedslisten:

Hvad er dine vigtigste mærkesager inden for hjertesundhed?

– Min vigtigste mærkesag handler om forebyggelse, og her er mindre tobak helt centralt. Jeg synes, der sker alt for lidt for at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Vi ved faktisk en hel del om, hvad der skal til, men den politiske vilje mangler til at hæve priserne på tobak og til at skabe flere røgfri miljøer. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi sikrer god geografisk spredning i den akutte behandling. Jeg synes, at vores hospitalsvæsen er for centraliseret, når man skal hele vejen fra Lolland til Rigshospitalet ved en akut blodprop i hjertet. Transporttiden kan være afgørende for overlevelseschancerne og senere mén.

Hvad vil du gøre for at forbedre hjertepatienters overgang fra behandling på hospital til rehabilitering i kommunerne?

– Vi skal stille krav til kommunerne om at tilbyde rehabiliterende forløb, som er veldokumenterede og nogenlunde ensartede i kvalitet landet over. Det skal være standard, at praktiserende læge følger op på, om overgangen fra hospital til kommune lykkes, så den enkelte kommer i gang med rehabilitering og genoptræning.

Hvordan sikrer vi, at ingen børn og unge begynder at ryge?

– Jeg mener, at det vigtigste er at hæve prisen på tobak. Det, ved vi, er mest effektivt. Men jeg synes også, at vi skal gøre brug af andre virkemidler fx røgfri skoler, neutrale tobakspakker, udrydde reklame for tobak og kontrollere, at tobak ikke sælges til mindreårige. Samtidigt har vi en vigtig opgave om at ændre kulturen, så det ikke er sejt at ryge. Vi skal altså både tage fat i regulering og kultur – det er ikke enten eller, men både og.