Sundhedsminister Ellen Trane Nørby lancerede i går miniudspillet ’Klare mål for akuthjælpen’, som skal bidrage til at skabe mere gennemsigtighed i den akutte hjælp, som danskerne modtager, når akut sygdom opstår. Hjerteforeningen hilser udspillet velkommen og håber, at det kan være med til at løse nogle af de udfordringer, der er på akutområdet i dag.

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fremlagde i går et nyt udspil for den akutte indsats i Danmark. Udspillet er en forløber for, at Sundhedsstyrelsen i slutningen af 2018 kommer med nye anbefalinger til det samlede akutområde i Danmark. Udspillet indeholder fire konkrete initiativer, der skal styrke indsatsen.

– Hjerteforeningen har længe påpeget, at der er udfordringer på akutområdet – senest i forbindelse med vores eget politiske udspil ”En helhjertet indsats”. Derfor er det rart at se, at sundhedsministeren nu også går aktivt ind på området og kommer med nogle konkrete initiativer, siger Hjerteforeningens formand, Anne Kaltoft.

 

Ensartet registrering og offentliggørelse af responstid

I udspillet lægger regeringen op til, at regionerne fremover skal anvende ensartede opgørelsesmetoder over responstidsmål, der viser hvor hurtigt hjælpen er fremme ved patienterne. Derudover vil regeringen pålægge regionerne kvartalsvis offentliggørelse af responstiderne. Initiativerne skal skabe gennemsigtighed i den præhospitale indsats og gøre det nemmere at sammenligne indsatserne i de forskellige regioner.

I Hjerteforeningen ser man positivt på ønsket om mere ensartet registrering regionerne imellem.

– Det er i dag meget svært at sammenligne data om akutindsatsen imellem de forskellige regioner. Det er derfor positivt, at der lægges op til ensartede opgørelsesmetoder, siger Anne Kaltoft.

– Det er ikke nok kun at kigge på responstider. Der er helt generelt behov for bedre og mere ensartet monitorering og data, der kan sikre at patienter i Danmark modtager ensartet behandling af høj kvalitet – uanset hvor i landet de bor, fortsætter Anne Kaltoft.