Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse har netop fået bevilget ni millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til stort udviklingsprojekt, der sigter mod at indføre røgfri skoletid på de danske erhvervsskoler. Pengene skal vende ’skræmmende udvikling’

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

Erhvervsskoleelever skal ikke ryge i skoletiden. Så enkel, men vigtig, er målsætningen for stort udviklingsprojekt, der vil indføre såkaldt ”røgfri skoletid” på de danske erhvervsskoler. Og nu er der godt nyt. Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse glæder sig i disse dage på vegne af danskernes sundhed over, at Sundhedsstyrelsen har besluttet at finansiere det fælles udviklingsprojekt ”Udbredelse af røgfri skoletid på erhvervsskoler” de næste 3 år.

 

– Sundhedsprofilens tal viser en skræmmende udvikling blandt Danmarks ungdom, og rygning blandt unge udgør således en kæmpe udfordring på forebyggelsesområdet, siger Hjerteforeningens forebyggelseschef Morten Ørsted-Rasmussen.

 

For selvom antallet af rygere i Danmark generelt har været faldende de sidste årtier, er der ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 flere unge, der begynder at ryge. For mænd mellem 16-24 år er andelen af dagligrygere steget med 1,9 procentpoint til 17,1% fra 2013 til 2017. For kvinder i samme alder er andelen steget 1,4 procentpoint til 14,2%, lyder de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen.

 

Målet er færre rygende elever

 

– Projektet skal støtte erhvervsskoler til at forebygge rygning ved at ændre på strukturelle rammer og hverdagen på skolerne. Vi er gået sammen for at styrke dette tilbud til erhvervsskolerne, så vi sammen med skolerne kan hjælpe eleverne til en røgfri skoledag, siger projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse Niels Them Kjær.

 

Røgfri skoletid-projektet kører fra 2018 til 2020 og målsætningen er, at minimum ni skoler, har røgfri skoletid på minimum én af deres matrikler i 2020. På den længere bane er det visionen, at alle landets erhvervsskoler på sigt indfører røgfri skoletid, samt at færre erhvervsskoleelever starter med at ryge og færre ryger i skoletiden. Dette kan bidrage til en øget trivsel og sundhed blandt erhvervsskoleelever.

 

I udviklingsprojektet indgår også Steno Diabetes Center Copenhagen, som sideløbende dokumenterer og evaluerer processerne i projektet.

 

BAGGRUND: Røgfri skoletid er godt i gang allerede i grundskoler

Inden for de sidste år har der været en markant fremgang i forhold til indførsel af røgfri skoletid på grundskoleniveau. For eksempel har 5 af landets kommuner – Aalborg, Gladsaxe, Odense, Syddjurs og Randers – indført røgfri skoletid på alle kommunernes grundskoler. Men samme tendens ses ikke på erhvervsskoleområdet. På erhvervsskoleområdet anslås det, at kun to erhvervsskoler – ud af 87 – lige nu praktiserer røgfri skoletid.