Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort ”Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet – opgørelse for 3. kvartal 2017”. Rapporten viser, at der fortsat er alvorlige udfordringer i forhold til at overholde udredningsretten, og at der er lange ventetider på behandlinger på hjerteområdet. Tallene er bekymrende, mener Hjerteforeningen.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjerteforeningen har haft et håb om, at tallene for 3. kvartal af 2017 ville vise fremgang i forhold til de skræmmende tal, som den sidste monitorering viste tilbage i efteråret. Desværre må Hjerteforeningen konstatere, at dette ikke er tilfældet, og at ventetiden fortsat er alt for lang.
Hver femte patient ikke udredt til tiden

Monitoreringen viser, at udredningsretten, der skal sikre, at patienter udredes inden for 30 dage, samlet set kun blev overholdt i 81 % af tilfældene på landsplan.

 

– Det er stærkt kritisabelt, at hver femte patient ikke blev udredt eller fik en udredningsplan til tiden, siger Anne Kaltoft, Hjerteforeningens formand.

 

Samtidig er der alt for store regionale forskelle i overholdelsen af udredningsretten. I Region Hovedstaden var det kun 55 % af hjertepatienterne, der blev udredt inden for 30 dage. Det er en markant stigning i forhold til 2. kvartal, hvor udredningsretten kun blev overholdt i 35 % af tilfældene, men andelen af patienter, der udredes inden for garantien er stadig meget lav i Region Hovedstaden sammenlignet med de øvrige regioner.

 

– En del af forskellen skyldes formentlig problemer med registrering som følge af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden. Men tallene tyder på manglende overblik og overholdelse af patientrettigheder, mener Anne Kaltoft.

 

Patienter venter længe på hjerteoperationer

De nye monitoreringstal viser også, at regionerne har store problemer med ventetider på hjerteoperationer. På landsplan venter eksempelvis 30 % af patienterne mere end 30 dage og 21 % af patienterne mere end 45 dage på bypass-operationer. Tilsvarende venter halvdelen af alle patienter mere end 30 dage på planlagte hjerteklapoperationer.

 

Igen ses der store regionale forskelle. Monitoreringen viser, at der sammenlignet med de øvrige regioner er betydelig længere ventetid på bypass-operationer i Region Hovedstaden og i Region Syddanmark, hvor hhv. 36 % og 37 % af patienterne ventede mere end 30 dage på operationen i 3. kvartal af 2017. For Region Syddanmarks vedkommende er der sket en markant og bekymrende stigning i forhold til 2. kvartal for 2017, hvor kun 11 % af patienterne ventede mere end 30 dage.

For Region Hovedstaden er ventetiden uændret sammenlignet med de tidligere monitoreringer, og Region Hovenstaden er derfor også fortsat den region, hvor patienterne venter klart længst, og hvor hele 30 % venter mere end 45 dage på en bypass-operation.

 

Hvad angår ventetiden på hjerteklapoperationer er det igen især Region Hovedstaden og Region Syddanmark, der skiller sig negativt ud, og hhv. 70 % og 60 % af patienterne venter mere end 30 dage på at få gennemført operationen i de to regioner.

 

Ventetiden skal reduceres nu

Hjerteforeningens formand er bekymret over de lange ventetider på udredning og behandling.

 

– Det er helt nødvendigt, at patienter, der er mistænkt for hjertesygdom, bliver udredt inden for den fastlagte tid. Tilsvarende skal patienter, der har fået konstateret behandlingskrævende hjertesygdom, naturligvis ha´ deres behandling gennemført indenfor den fastlagte maksimale ventetid.  Det er derfor yderst utilfredsstillende, at rigtig mange hjertepatienter i Danmark skal vente flere måneder på at blive udredt og behandlet, udtaler Anne Kaltoft.

 

Samtidig vurderer Hjerteforeningens formand, at de lange ventetider er et udtryk for kapacitetsproblemer på de forskellige hjerteafdelinger rundt om i landet.

 

– Det er derfor helt nødvendigt, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby kommer på banen og stiller krav til regionerne om at sikre nødvendig kapacitet, så ventetiden på udredning og behandling på hjerteområdet kan blive reduceret nu, siger Anne Kaltoft.