Første del af en undersøgelse af, om støj fra vindmøller kan påvirke menneskers sundhed, er nu færdig. Også Hjerteforeningen støtter projekt om forskning i vindmøller og hjerte-kar-sygdom

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, som har offentliggjort første del-resultat af en undersøgelse om eventuelle helbredseffekter af vindmøllestøj, og her findes der ikke afgørende bevis for, at udsættelse for vindmøllestøj i en kort periode kan udløse blodprop i hjertet eller et slagtilfælde.

Undersøgelsen sammenholder registerdata for slagtilfælde og blodprop i hjertet med, om personen er blevet udsat for udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i de sidste fire dage, inden sygdommen opstod.

Også Hjerteforeningen støtter forskning i sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom og har bevilliget 432.600 kr. til Zorana Jovanovic Andersen. Hun er professor i Miljøepidemiologi ved Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, og hendes projekt skal undersøge, om hjerte-kar-sygdomme kan være direkte forbundet med at være udsat for støj fra vindmøller over længere tid.

– Vi ved, at folk kan føle irritation over støjen og være stressede, og at nogen oplever, at de ikke kan slappe af i eget hjem. Måske giver generne også hormonforstyrrelser, som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og forhøjet blodtryk, siger Zorana Jovanovic Andersen, som forventer at have de første resultater klar til sommer.

Læs mere om Zorana Jovanovic Andersens studie her

Læs hele nyheden fra Sundheds- og Ældreministeriet her