Har du overlevet kræft i barndommen, er sandsynligheden for, at du rammes af en kronisk lidelse omkring 45-årsalderen i gennemsnit dobbelt så høj. Ofte hjerte-kar-sygdom. Det viser forskningsstudie lavet af St Jude Children’s Research Hospital i USA og udgivet i det ledende forskningstidsskrift ”The Lancet”

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Gruppen af kræftoverlevere er udsatte – alene risikoen for at udvikle kronisk hjerte-kar-sygdom er markant større. Faktisk viser det sig, at har du overlevet kræft i barndommen, er sandsynligheden for, at du rammes af en kronisk lidelse omkring 45-årsalderen i gennemsnit dobbelt så høj. I en alder af 50 år havde næsten alle deltagere (99,9%) i nyt forskningsstudie fået en kronisk sygdom, og de fleste tilfælde var denne sygdom alvor.

 

Hjerte-kar-sygdom udgjorde 1 ud af de i alt 3 primære sygdomsgrupper, som denne gruppe blev ramt af. Specielt børn, som havde overlevet leukæmi og knoglemarvskræft fik hjerte-kar-sygdom.

 

Vigtig viden om udsat gruppe

Forskningschef Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen siger:

 

– Det er meget glædeligt, at flere børn overlever kræft. Men vi kan se på denne forskning, at vi skal være meget opmærksomme på børnenes senere liv og bl.a. deres risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Studiet indikerer, at næsten alle overlevere har en kronisk sygdom, når de bliver 50 år. Og i de fleste tilfælde var det alvorligt. Forskningen her peger rent faktisk på, at hjerte-kar-sygdom er blandt 1 ud af 3 af de sygdomme, der oftest forekommer hos disse overlevere.

 

1 ud af 4 danskere dør af hjerte-kar-sygdom, og at mere en halvdelen af danskerne over 55 år i forvejen rammes af hjerte-kar-sygdom.

 

– Overleverne af kræft har været ramt af alvorlig sygdom i deres barndom, og vi ønsker, at også disse danskere skal havde et liv uden hjerte-kar-sygdom. Der mener vi, at vi kan gøre en forskel med viden og støtte, siger Gunnar Gislason.

 

Bekræfter tidligere studier

En tidligere publikation fra samme forskergruppe fandt, at der blandt overlevere efter non-Hodgkins lymfom (en særlig kræftform i lymfesystemet, red.) var en væsentlig højere forekomst af hjertekarsygdom – både blodpropper i hjertet og andre hjertesygdomme. Man fandt en relation mellem de stråledoser, patienterne havde modtaget i forbindelse med deres cancerbehandling og senere forekomst af hjertekarsygdom.

 

Det nye studie i The Lancet, der omfatter alle kræftformer blandt børn og unge, bekræfter de tidligere fund, fortæller dr.med Lene Holmvang, der er formand for Dansk Cardiologisk Selskab samt overlæge på Rigshospitalet.

 

– Forfatterne finder at patientens alder på tidspunktet for cancerdiagnosen, tidspunktet for behandlingen og de stråledoser der er anvendt mod hjerne eller brystkasse er betydende faktorer for senere udvikling af helbredsproblemer. I Danmark er vi opmærksomme på denne problematik i forhold til hjertekarsygdom. Det er velkendt at visse former for kemoterapi giver øget risiko for kardiovaskulære komplikationer, forklarer Lene Holmvang.

 

LÆS MERE: Forholdene er beskrevet i et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab i samarbejde med Dansk Onkologisk Selskab og Dansk Hæmatologisk Selskab.

 

I alt har 5.522 patienter deltaget i forskningsstudiet. Studiet har til formal at understrege kompleksiteten i kræftoverleveres medicinske behov og give information til fagfolk og beslutningstagere, om hvordan denne sårbare gruppes vilkår bedst varetages.

 

De amerikanske forskere bag studiet fortæller, at patienterne, som deltog i studiet, blev behandlet mellem 1980 og 1994. De helt moderne kræftbehandlingsmetoder er i dag mere præcise og skånsomme med lavere dosis stråling og kemoterapi. Det betyder ifølge forskerne, at børn, der i dag overlever kræft, kan opleve færre kroniske sygdomme.