Et bestemt mønster i hjernens aktivitet, som forekommer under psykologisk stress, kan indikere kropslige reaktioner såsom pludseligt forhøjet blodtryk, hvilket forøger risikoen for hjerte-kar-sygdom. Godt med indikatorer, men endnu bedre med forebyggelse mod stress, siger stressekspert

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Et nyt studie fra the American Heart Association – den amerikanske version af Hjerteforeningen – peger på, at hjerneaktiviteten i forbindelse med psykologisk stress påvirker kropslige rektioner, herunder blodtryk og puls, som har betydning for udvikling af hjerte-kar-sygdom.

 

– Studiet peger på, at vi ved hjælp af en ny hjernescanningsmetode kan få en indikation af, hvem der er i særlig risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom relateret til stress og dermed gribe tidligt ind. Men det er vigtigt, at vi også har en mere strukturel og forebyggende tilgang til området – vi er for sent ud, når stresssymptomerne begynder at vise sig, siger Morten Ørsted-Rasmussen.

 

Det nye studie er det største forskningsstudie af sin slags til dato.

– Psykologisk stress kan påvirke det fysiske helbred og risikoen for hjerte-kar-sygdom, og der kan være biologiske og hjerne-relaterede forklaringer på denne påvirkning, siger professor og hovedforfatter Peter Gianaros ved University of Pittsburgh i Pennsylvania, USA.

I forskningsstudiet deltog 157 mænd og 153 kvinder med en alder fra 30 til 51 år.

 

Hjerteforeningen ønsker fokus på forebyggelse af stress

Hver time rammes 6 personer af hjerte-kar sygdom og forskerne har længe vidst, at stresspåvirkning gennem længere tid kan øge risikoen. Stress er blevet et folkesundhedsproblem, der rammer bredt på tværs af alle samfundslag – og derfor er det ifølge forebyggelseschef i Hjerteforeningen, Morten Ørsted-Rasmussen, også et enormt vigtigt tema at forholde sig til.

 

Hjerteforeningen arbejder i StressAlliancen med en række organisationer på at nedbringe andelen af danskere, der rammes af stress.

 

– StressAlliancen udvikler aktuelt et bidrag til en national handlingsplan, der giver et konkret bud på vejen vi – danske politikere og organisationer – kan gå sammen for at forebygge og reducere stress, fortæller Morten Ørsted-Rasmussen.

 

LÆS MERE: På hjerteforeningen.dk kan du læse mere om stress og hjerte-kar-sygdom