Et bestemt mønster i hjernens aktivitet, som forekommer under psykologisk stress, kan indikere kropslige reaktioner såsom pludseligt forhøjet blodtryk, hvilket forøger risikoen for hjerte-kar-sygdom. Godt med indikatorer, men endnu bedre med forebyggelse mod stress, siger stressekspert

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Et nyt studie fra the American Heart Association – den amerikanske version af Hjerteforeningen – peger på, at hjerneaktiviteten i forbindelse med psykologisk stress påvirker kropslige rektioner, herunder blodtryk og puls, som har betydning for udvikling af hjerte-kar-sygdom.

 

– Studiet peger på, at vi ved hjælp af en ny hjernescanningsmetode kan få en indikation af, hvem der er i særlig risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom relateret til stress og dermed gribe tidligt ind. Men det er vigtigt, at vi også har en mere strukturel og forebyggende tilgang til området – vi er for sent ud, når stresssymptomerne begynder at vise sig, siger Morten Ørsted-Rasmussen.

 

Det nye studie er det største forskningsstudie af sin slags til dato.

– Psykologisk stress kan påvirke det fysiske helbred og risikoen for hjerte-kar-sygdom, og der kan være biologiske og hjerne-relaterede forklaringer på denne påvirkning, siger professor og hovedforfatter Peter Gianaros ved University of Pittsburgh i Pennsylvania, USA.

I forskningsstudiet deltog 157 mænd og 153 kvinder med en alder fra 30 til 51 år.

 

Hjerteforeningen ønsker fokus på forebyggelse af stress

Hver time rammes 6 personer af hjerte-kar sygdom og forskerne har længe vidst, at stresspåvirkning gennem længere tid kan øge risikoen. Stress er blevet et folkesundhedsproblem, der rammer bredt på tværs af alle samfundslag – og derfor er det ifølge forebyggelseschef i Hjerteforeningen, Morten Ørsted-Rasmussen, også et enormt vigtigt tema at forholde sig til.

 

Hjerteforeningen arbejder i StressAlliancen med en række organisationer på at nedbringe andelen af danskere, der rammes af stress.

 

– StressAlliancen udvikler aktuelt et bidrag til en national handlingsplan, der giver et konkret bud på vejen vi – danske politikere og organisationer – kan gå sammen for at forebygge og reducere stress, fortæller Morten Ørsted-Rasmussen.

 

LÆS MERE: På hjerteforeningen.dk kan du læse mere om stress og hjerte-kar-sygdom