Den 7. februar lancerede Hjerteforeningen sammen med Dansk Cardiologisk Selskab ’En helhjertet indsats’ på Christiansborg. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) åbnede konferencen, og sammen med sundhedsordførere, eksperter, Hjerteforeningens formand og en hjertepatient blev der sat fokus på hjertesagen

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

– Hjerteområdet må ikke blive et politisk område, der bliver holdt i gang med en pacemaker! Vi kan, skal og bør hjælpe hjertepatienter bedst muligt og bedre end vi gør i dag.

Sådan udtalte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i fællessalen på Christiansborg, hvor Hjerteforeningen sammen med Dansk Cardiologisk Selskab den 7. februar præsenterede ’En helhjertet indsats’.

’En helhjertet indsats’ skal sætte nye og bedre standarder for den måde, vi som samfund tager hånd om vores hjertepatienter. Fra det første møde med sundhedsvæsenet, til selve behandlingen og i sidste ende det liv, patienten skal leve.

Både debatter og oplæg i Christiansborgs fællessal vidnede om, at der er stadig meget at tage fat på. Rapporten bag ‘En helhjertet indsats’, som er udarbejdet af eksperter på hjerte-kar-området, peger på, at der stadigvæk er alt for mange hjertepatienter, der bliver tabt i sundhedsvæsenet, når de bliver udskrevet fra sygehuset.

Anne Kaltoft, hjertepatient Dan Foldager og ordstyrer Mette Walsted Vestergaard på ”scenen” i en nærværende samtale omkring hjertepatienternes perspektiv på udfordringer og løsninger. Foto: Heidi Maxmiling

 

Mere nærhed giver livskvalitet
I sin tale til deltagerne på konferencen fremhævede sundhedsministeren vigtigheden af, at hjertepatienter fremover får den støtte og opfølgning, de har brug for. Tværsektorielt skal der være mere sundhed for den enkelte, uanset hvor man bor i landet. Alle patienter har således ret til genoptræning, og bør ikke skulle ud på en dagsrejse for at få den hjælp, de har brug for, var sundhedsministerens udmelding.

Rehabilitering handler om livskvalitet for den enkelte – det handler om at genvinde rollen som far, som ægtemand og som individ, efter at man er blevet udskrevet fra hospitalet.

Hensigten bag ‘En helhjertet indsats’ er, at den nye viden på hjerte-kar-området skal komme den enkelte til gavn. Kommunerne skal løfte mere. Blandt andet skal der være en tættere opfølgning på den enkelte patient, så han eller hun kan vende tilbage til livet, var nogle af konklusionerne i ministerens tale.

Også Hjerteforeningens formand, Anne Kaltoft, havde fokus på livskvalitet på konferencen.

Hun fremhævede blandt andet, at når flere overlever, skal der øget fokus på, hvad man som patient overlever til. Der er med En helhjertet indsats blevet tilvejebragt ny viden om, hvad der virker. Og det er denne viden, der skal realiseres både regionalt og kommunalt.

Læs hele rapporten bag ‘En helhjertet indsats’ her