Ny rapport understreger, at der er en klar sammenhæng mellem luftforurening og forekomsten af hjerte-kar-sygdomme. Hjerteforeningen rejser kritik af, at der i Danmark dør cirka 2.140 mennesker hvert år af iskæmisk hjertesygdom og slagtilfælde forårsaget af luftforurening. Handling er påkrævet, lyder det

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjertet lider under luftforurening og trafik og brændeovne er de store syndere. Det viser ny rapport fra som Københavns universitet har lavet for Hjerteforeningen.

3.750 mennesker dør hvert år for tidligt som følge af luftforureningseksponering. Størstedelen af disse kan knyttes til hjerte-kar-sygdom. 57% af det totale antal dødsfald, som kan tilskrives luftforurening, udgøres på verdensplan af iskæmisk hjertesygdom og slagtilfælde. Dette svarer til, at der i Danmark dør cirka 2.140 mennesker hvert år af iskæmisk hjertesygdom og slagtilfælde forårsaget af luftforureningseksponering.

Forfatterne bag rapporten er fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og har gennemgået litteraturen på området.

Gennemgangen viser, at der i 2013 var cirka 450 hospitalsindlæggelser for cerebrovaskulære lidelser som kunne tilskrives luftforurening, mens dette var 350 for tilfælde af hjertesvigt.

 

Hjerteforeningen vil stille krav til at politikere medvirker til løsningen af problemet

Problemet er med andre ord alvorligt, siger chefkonsulent i Hjerteforeningen, Simon Rask, der mener, at politisk handlen er nødvendig for at skabe løsninger til gavn for danskerne hjertehelbred.

– Vi kan ikke se stiltiende til, mens vi som samfund udsætter hinanden for så massive farer ved luftforurening. Vi vil derfor tage tallene videre og stille krav til politikerne, fortæller Simon Rask.

Han er specielt optaget af, at luftforureningen fra brændeovne er så massiv. Det vurderes nemlig, at cirka 50% af dødsfaldene relateret til den danske udledning skyldes fyring med brændeovn. Ud af de godt 500 årlige dødsfald, der skyldes brændeovne, må størstedelen formodes at være knyttet til hjerte-kar-sygdom.

– Fyringssæsonen starter nu for alvor, og vi vil fra Hjerteforeningens side gøre opmærksom på, at brændeovne måske er en overset faktor, når det kommer til luftforurening, men den er ganske betydningsfuld for udviklingen af hjerte-kar-sygdom, siger Simon Rask.

Luftforurening fra trafik er et andet stort problem. Her skal vi også tænke intelligente løsninger. Fremhæver Zorana Jovanovic, lektor på Københavns Universitets Institut for Folkesundhed

– Trafikforurening er en anden stor synder. Vi estimere at ca.  900 danskere dør hvert år af en hjerte-kar-sygdom forårsaget af luftforureningseksponering fra trafik. Effektive miljøzoner er et vigtigt redskab i den forbindelse siger Zorana Jovanovic.

Zorana Jovanovic fortsætter med en god nyhed: Selvom der er forurening, er det alligevel sundhedsfremmende at dyrke motion og fx cykle på arbejde, men naturligvis allerbedst, hvis der ikke er.