Ny landsdækkende undersøgelse peger på, at langt de fleste erhvervsskoler i dag arbejder med sundhed og trivsel i undervisningen, og på den måde gør en indsats for en elevgruppe med sundhedsudfordringer. Men når det så er sagt, ser vi gerne, at arbejdet intensiveres, og der tilføres midler til bedre rammer, når vi nu kan se, at skolerne og lærerne er motiverede for at slå et slag for elevernes og hjertets sundhed, lyder det fra Hjerteforeningen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Gode tendenser med mere sundhed og trivsel i skoletiden, men også visse udfordringer især i forhold til at sikre 45 minutters daglig motion for alle grundforløbselever. Sådan kan resultaterne fra ny national undersøgelse lavet af forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen for Hjerteforeningen opsummeres.

 

Rapporten beskriver erhvervsskolernes arbejde med elevernes sundhed og trivsel, og resultaterne bygger på i alt 570 besvarelser fra den øverste ledelse, mellemledere og undervisere på i alt 72 ud af landets  87  erhvervsskoler.

 

Undersøgelsen er den første i Danmark, der giver et så detaljeret indblik i erhvervsskolernes daglige arbejde med elevernes trivsel og sundhed – herunder skolernes indsats i relation til de sundhedsfremmende dele af den nye erhvervsskolereform. Reformen har betydet, at alle skolerne siden 2015 skal have særligt fokus på at styrke elevtrivslen og indføre 45 minutters daglig motion på grundforløbet.

 

Flertal: Erhvervsskolerne spiller en central rolle

Som et grundlæggende aspekt viser undersøgelsen, at flertallet af de adspurgte ansatte mener, at skolen i høj grad er en vigtig og medansvarlig aktør i forhold til at forbedre elevernes trivsel og sundhed. Dette synspunkt deles således af 66% af den øverste ledelse, 53% af mellemlederne og 52% af underviserne.

 

Det er især arbejdet med elevernes trivsel og mentale sundhed som har stort fokus. Alle skoler i undersøgelsen har således indsatser, regler eller politikker på området, hvor fx 84 % af skolerne har fokus på at spotte elever der mistrives og 81 % har indsatser mod mobning. Overordnet konkluderer forskerne bag rapporten, at de danske erhvervsskoler blot to år efter reformens opstart i høj grad arbejder på at leve op til kravet om at styrke elevtrivslen. Anderledes nedslående ser det ud i forhold til kravet om 45 minutters daglig motion til alle elever på grundforløbet. Kun hver fjerde skoleleder vurderer, at skolen i dag lever op til dette krav, mens det kun er 8% af underviserne, som mener dette.

 

Viljen er der – nu skal kapaciteten også på plads

Det er dog ikke sådan, at der ikke dyrkes motion på de danske erhvervsskoler. På 3 ud af 4 skoler har man indkøbt nye motionsfaciliteter og 8 ud af 10 undervisere arbejder med motion i deres undervisning. Men både ledelse og undervisere oplever at manglende motivation hos eleverne, utilstrækkelige indendørsfaciliteter og manglende viden og kompetencer hos underviserne og ikke mindst tid, gør det svært at leve op til kravet om 45 minutters daglig motion og bevægelse

 

Meget forståeligt vurderer Hjerteforeningens udviklingskonsulent Poul Dengsøe Jensen.

– De danske erhvervsskoler har aldrig haft tradition for at arbejde med elevernes sundhed på den her måde. Pludselig bliver der stillet krav om 45 minutters daglig motion for alle elever på grundforløbet. Lærerne skal tænke fysisk aktivitet ind i deres undervisning og gerne på en sjov og motiverende måde, fordi mange elever er særdeles udfordret og derfor sikkert har behov for en særlig pædagogisk tilgang. Derfor er anbefalingen da også, at der både centralt og på den enkelte skole skal ske klare forbedringer i form af mere efteruddannelse til personalet. Man skal lære at bruge de tilgængelige fysiske faciliteter og så mangler der en klar målbeskrivelse og fælles visioner med inputs fra både elever, undervisere og ledere, men også eksterne samarbejdspartnere ikke mindst kommunerne, som kan bruges meget mere, siger Poul Dengsøe Jensen.

 

Undersøgelsens resultater vil blive anvendt i Hjerteforeningens videre arbejde med at forebygge hjertesygdom via sundhedsfremme og forebyggelse. Desuden er det tilsigtet, at rapportens resultater kan inspirere og kvalificere erhvervsskolernes sundhedsfremmende aktiviteter.

 

 

Roskilde Tekniske Skole løfter sundheden

Et af eksemplerne på det store arbejde med erhvervsskoleelevernes sundhed er at finde, hvis man tager et smut forbi Roskilde Tekniske Skole. Her formår skolen at løfte de omtalte krav til elevernes sundhed.

 

Roskilde Tekniske Skole har fokus på rammerne for trivslen – i Projekt ’KICK – Bevægelse på erhvervsskolen” har ledelse og lærere således arbejdet målrettet med elevernes sundhed. Pædagogisk udviklingschef Tonie Asp forklarer, at projektet nu har været i gang på siden august 2017.

 

– Vi kan allerede se, at vi har fat i noget af det helt rigtige i forhold til at koble bevægelse til elevernes trivsel og læring. Vi glæder os meget til at arbejde videre med indsatsen i de kommende år – da vi tror på konceptet og får gode tilbagemeldinger fra elever, lærere og idrætsforeninger. Partnerskabsmodellen og samarbejdet med Roskilde Kommune og DGI har vist sig at være helt central for projektets succes, og de indhentede erfaringer skal danne grundlag for et koncept, som efterfølgende kan udrulles til andre erhvervsskoler, siger Tonie Asp.

 

LÆS: Rapport bag undersøgelsen fra Steno Diabetes Center Copenhagen for Hjerteforeningen

 

 

FAKTA: SAMMENFATNING AF RAPPORTEN

Holdninger og undervisningspraksis

– I alt 66,7 % af den øverste ledelse, 53,3 % af mellemledere og 52,4 % af undervisere mener i høj grad, at skolen er en vigtig og medansvarlig aktør i forhold til at forbedre elevernes trivsel og sundhed. ?         Ifølge underviserne er der stor mulighed for at købe usunde fødevarer på (58 %) eller tæt ved skolen (76,1 %).

– I alt 74,9 % af underviserne oplyser, at de arbejder med elevernes sundhed og trivsel i undervisningen. Knap halvdelen af disse (45,8 %) arbejder med elevernes sundhed og trivsel i undervisningen mindst flere gange om ugen.

 

Motion

– Motion og bevægelse er skemalagt på grundforløbet i 51,3 % af tilfældene, modsat 21,1 % på hovedforløbet.

– I alt 73,7 % blandt den øverste ledelse oplyser, at skolen afholder forskellige events med henblik på at fremme motion og bevægelse for grundforløbselever (42,1 % på hovedforløbet).

– I alt 68,1 % af de adspurgte undervisere svarer, at skolen har udendørsfaciliteter, der egner sig til fysisk aktivitet.

 

Trivsel og mental sundhed

– Mange erhvervsskoler har fokus på at spotte elever der mistrives (84,2 %) og 81,6 % af skolerne har en decideret politik eller indsats mod mobning.

– I alt oplyser 59,3 % af lederne, at skolen har defineret retningslinjer for håndtering af elever der mistrives socialt, fysisk eller psykisk.

– I alt 89,2 % af mellemlederne er meget enige eller enige i, at eleverne har et godt sammenhold, ligesom få mellemledere (3,6 %) vurderer, at der ofte er konflikter (fx mobning) mellem eleverne.