Som følge af afgørelse i De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden har Hjerteforeningen sammen med Dansk Cardiologisk Selskab besluttet, at DANNOAC-projektet lukkes ned.

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Årsagen til lukningen er, at De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden den 16. november besluttede, at DANNOAC-studiet er anmeldelsespligtigt og dermed ikke umiddelbart kan gennemføres i dets nuværende design. Afgørelsen omgør dermed komiteens oprindelige afgørelse.

 

– Vi har hele vejen igennem rådført os med de relevante myndigheder og ageret loyalt efter deres afgørelser. Både da vi fik grønt lys til at igangsætte studiet, og da vi fik besked om at stille studiet i bero, siger Kim Høgh.

 

Han understreger, at intentionen med DANNOAC har været at kvalitetssikre den eksisterende behandling og dermed danne baggrund for sikker blodfortyndende behandling med NOAKs til landets hjerte-kar-patienter.

 

– Hjerteforeningen taler patienternes sag, og vi har kun deres velbefindende for øje. Vores intention har været at hjælpe de mange danskere, der tager blodfortyndende medicin, til en mere effektiv og bedre behandling. Som forening kæmper vi for et sundere og bedre liv for alle. Også i denne sag, hvor vi lader tvivlen komme patienterne til gode – derfor lukker vi studiet med dets nuværende design og har desuden besluttet ikke at påklage afgørelsen, siger Kim Høgh.

 

 

Yderligere oplysninger for pressen
Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh
via pressekontakt Mads Louis Orry på 21 18 76 38 og madslo@hjerteforeningen.dk