Som følge af afgørelse i De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden har Hjerteforeningen sammen med Dansk Cardiologisk Selskab besluttet, at DANNOAC-projektet lukkes ned.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Årsagen til lukningen er, at De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden den 16. november besluttede, at DANNOAC-studiet er anmeldelsespligtigt og dermed ikke umiddelbart kan gennemføres i dets nuværende design. Afgørelsen omgør dermed komiteens oprindelige afgørelse.

 

– Vi har hele vejen igennem rådført os med de relevante myndigheder og ageret loyalt efter deres afgørelser. Både da vi fik grønt lys til at igangsætte studiet, og da vi fik besked om at stille studiet i bero, siger Kim Høgh.

 

Han understreger, at intentionen med DANNOAC har været at kvalitetssikre den eksisterende behandling og dermed danne baggrund for sikker blodfortyndende behandling med NOAKs til landets hjerte-kar-patienter.

 

– Hjerteforeningen taler patienternes sag, og vi har kun deres velbefindende for øje. Vores intention har været at hjælpe de mange danskere, der tager blodfortyndende medicin, til en mere effektiv og bedre behandling. Som forening kæmper vi for et sundere og bedre liv for alle. Også i denne sag, hvor vi lader tvivlen komme patienterne til gode – derfor lukker vi studiet med dets nuværende design og har desuden besluttet ikke at påklage afgørelsen, siger Kim Høgh.

 

 

Yderligere oplysninger for pressen
Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh
via pressekontakt Mads Louis Orry på 21 18 76 38 og madslo@hjerteforeningen.dk