Forskning støttet af Hjerteforeningen er årsag til, at en ny type hjerteklap, som potentielt set kan omdannes til patientens eget væv, er under udvikling. Klappen reducerer behovet for blodfortyndende medicin og kan muligvis vokse med patienten

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Forskere på Aarhus Universitetshospital (AUH) og Aarhus Universitet har undersøgt et nyt biologisk skabelonmateriale udvundet fra grises tyndtarme. Materialet kan måske bruges til en ny og bedre hjerteklap-type.

Der er nemlig brug for at tænke nyt. Patienter med ødelagte hjerteklapper kan i dag få enten en mekanisk eller en biologisk hjerteklap (fra en kalv eller gris), men hjerteklapperne har flere begrænsninger. De mekaniske klapper kan have lydgener og kræver livslang stærk blodfortyndende behandling, mens de biologiske klapper med tiden kan forkalke og kræve fornyet operation med udskiftning af klappen.

Det nye skabelonmateriale har struktur som pergament og kan foldes til et rør, som efter implantation i hjertet forventes at stimulere celle-indvækst over tid, skriver Aarhus Universitetshospital (AUH) og Aarhus Universitet på auh.dk.

Forskningen er ledet af læge og PhD fra Aarhus Universitetshospital, Diana M. Røpcke Lyager. Bl.a. Hjerteforeningen har støttet med forskningskroner.

 

Implanteret på 7 grise

Denne klap-type er blevet implanteret i 7 grise på 60 kg. Yderligere syv grise med intakt klap blev brugt som kontrol. Klapperne blev beskrevet ved hjælp af ultralyd, og de nye klapper blev sammenlignet med grisens egen klap i forhold til funktion.

Alle syv nye klapper var tætte og fungerede straks efter implantation. Der var ingen forskel i åbning og lukning af de tre flige ved sammenligning med grisens egen klap i de syv kontroldyr. Måden klappen lukkede sammen på (koaptationen) var mere udtalt i den nye klaptype, hvilket er lovende i forhold til holdbarhed af klappen.

 

Mere forskning er påkrævet

Det ser ud til, at den nye klaptype er funktionel umiddelbart, men før man kan indføre et nyt klapmateriale til brug i mennesker, kræver det langtidsstudier.

– Vi bør implantere den nye klaptype i nye grise og lade dem gå i flere måneder med den nye klap, før vi undersøger celle-indvæksten og funktionen af klappen med forskellige undersøgelsesmodaliteter. Celleindvækst, gendannelse af patientens egen klap og eventuel vækst mangler stadig at blive belyst, siger Diana M. Røpcke Lyager.

– Dyreeksperimentel forskning er generelt afgørende for udvikling og afprøvning af nye og bedre behandlingsmuligheder til gavn for patienter.

 

FAKTA: De videnskabelige artikler

Regional Changes In Leaflet Coaptation Dynamics After Total Tricuspid Reconstruction”. Ropcke DM, Ilkjær C, Skov SN, Tjørnild MJ, Vibaek A, Jensen H, Hjortdal VE, Nielsen SL. The Annals of Thoracic Surgery. 2017 Feb 24.

 

Functional and Biomechanical Performance of Stentless Extracellular Matrix Tricuspid Tube Graft: An Acute Experimental Porcine Evaluation. Ropcke DM, Ilkjær C, Skov SN, Tjørnild MJ, Sørensen AV, Jensen H, Jensen MO, Hjortdal VE, Nielsen SL. Ann Thorac Surg. 2016 Jan;101(1):125-32. doi: 10.1016/j.athoracsur.2015.06.043. Epub 2015 Sep 11.

 

Papillary muscle force distribution after total tricuspid reconstruction using porcine extracellular matrix: in-vitro valve characterization. Ropcke DM, Jensen MO, Jensen H, Hejslet T, Nielsen SL. J Heart Valve Dis. 2014 Nov;23(6):788-94.