Det er vigtigt at få afmystificeret, hvad der er op og ned af sandhed og myter, når det kommer til det meget omtalte Nationalt Genomcenter, siger forskningschef Gunnar Gislason. Han sidder i et rådgivende udvalg på vegne af Danske Patienter som rådgiver staten om etableringen af centret og oplever, at der i disse år spredes uklarheder om, hvad centret gør, skal og må. Her får du en guide til at finde vej i debatten.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Vi skal ikke købe alle avisoverskrifter råt og ukritisk – ej heller når det kommer til det nye Nationalt Genomcenter. Sådan lyder beskeden fra forskningschef Gunnar Gislason hos Hjerteforeningen.

 

– Det er vigtigt at fremhæve, at centret er noget, vi støtter, siger Gunnar Gislason, der også sidder i et rådgivende udvalg rådgiver staten i etableringen af centret, fordi han som hjerteforsker ser stor faglig og samfundsmæssig værdi i tiltaget. Det har et stort potentiale til at give stor værdi tilbage til patienterne i form af mere målrettet behandling med større effekt og mindre risiko for bivirkninger.

 

Respekt for dyrebar information gemt i generne

I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en national strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center, der skal sikre, at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet.

”Nationalt Genom Center skal være omdrejningspunkt for en visionær og balanceret udvikling af Personlig Medicin i Danmark og oprettes som en selvstændig organisation under Sundheds – og Ældreministeriet”, skriver ministeriet på sin egen hjemmeside.

 

Regeringen har i alt afsat 100 mio. kr. i 2017-2020 på finansloven for 2017 til at medfinansiere arbejdet med Personlig Medicin, der er behandling, som i højere grad kan tilpasses den enkelte patient. Ved at koble en lang række relevante oplysninger om borgeren eller borgerens sygdom, kan fagfolkene give den enkelte dansker en mere præcis diagnose og behandling.

 

Oplysningerne stammer bl.a. fra borgernes gener, hvilket er omdrejningspunktet i National Genomcenter, hvor man er særligt interesseret i såkaldt genomsekventering, dvs. information fra hele arvemassen.

 

Centret skal således i tæt samarbejde bl.a. med de sundhedsfaglige miljøer i regionerne, forskningsverdenen og fonde være med til at realisere den nationale strategi for Personlig Medicin.

 

– Vi kan komme utroligt langt i vores kamp for at hjælpe patienten til en mere specialiseret, hurtigere og præcis behandling af hans eller hendes sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme. Derfor er der al mulig grund til, at vi på sikker og forsvarlig vis støtter op om etableringen af Nationalt Genomcenter, siger Gunnar Gislason og understreger, at respekten for danskernes personlige sygdomsinformationer vægter højt både for ham og for alle omkring projektet.

 

– Al data vil blive behandlet strengt fortroligt, og vi ved netop i Hjerteforeningen, hvor vigtigt dette er for almindelige mennesker, der blot ønsker den bedste og sikreste behandling. Jeg føler mig tryg ved at sige, at vi som samfund roligt kan se frem til, at National Genomcenter bidrager til vores kamp for en sundere og bedre liv for os alle.