Alt for mange hospitaler modtager potentielle hjertepatienter uden de nødvendige kompetencer og beredskab til sikkert og hurtigt at kunne stille den rigtige diagnose, viser en ny undersøgelse. Det strider imod de officielle anbefalinger.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Akutte hjertepatienter bliver modtaget på hjertemedicinske afdelinger/afsnit og fælles akutmodtagelser døgnet rundt. Ultralydsundersøgelse – ekkokardiografi – er et af de vigtigste redskaber til hurtigt at udrede og diagnosticere patienter med symptomer på akut hjerte-kar-sygdom. Især for patienter med uafklarede brystsmerter, hjerterytmeforstyrrelser og symptomer på hjertesvigt er det afgørende at foretage en akut ekkokardiografi, for at fastslå, hvad årsagen til tilstanden er, og hvilken akut behandling de har brug for.

 

Derfor anbefaler både Sundhedsstyrelsen og de faglige selskaber Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), at ekkokardiografi er tilgængelig døgnet rundt på de hospitalsmatrikler, der modtager patienter med symptomer på akut hjertesygdom.

 

Postnummer afgør adgang til livsvigtig undersøgelse
En ny undersøgelse påviser klare mangler i beredskabet på flere af de hospitalsmatrikler, der i hele landet modtager hjertepatienter akut. Samlet set er der 7 hospitalsmatrikler ud af de 32 hospitalsmatrikler (22 %) som besvarede undersøgelsen og modtager akutte hjertepatienter, som ikke rutinemæssigt kan foretage ultralydsundersøgelser på akutte hjertepatienter i weekenden og om natten.

 

– Det er et alvorligt problem for de patienter, som bliver indlagt med symptomer på akut hjertesygdom. Den manglende mulighed for ekkokardiografi kan nemlig være en væsentlig forhindring for optimal diagnostik og behandling af hjertepatienter. Det kan få alvorlige konsekvenser for patienterne, der kan risikere at blive sat i forkert behandling. Det kan medføre yderligere forværring af tilstanden samt permanent skade på hjertet eller i den yderste konsekvens død, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh.

 

– Det er postnummeret der afgør, om akutte hjertepatienter bliver indlagt på en afdeling, hvor lægerne har mulighed for at få vished om, hvad patienterne fejler, og det er ikke godt nok. Vi vil bede sundhedsministeren om at følge op, siger Kim Høgh.

 

Baggrund for undersøgelsen
Hjerteforeningen, Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Selskab for Akutmedicin har gennemført en undersøgelse med det formål at afdække modtagelsen af akutte hjertepatienter og tilgængeligheden ekkokardiografi ved hjertemedicinske speciallægekompetencer i Danmark. Det sker som opfølgning på tidligere lignende undersøgelser. Undersøgelsen, der en gentagelse af en undersøgelse fra 2014, viser, at der fortsat er hospitalsmatrikler, som modtager akutte hjertepatienter, hvor dækningen af de rigtige kompetencer og nødvendige beredskab er utilstrækkelig i forhold til både Sundhedsstyrelsens anbefalinger og anbefalingerne fra de lægefaglige selskaber.

Læs nyhedsbaggrund i Jyllands-Posten her