Kun 6 procent af borgerne, der bliver ramt af hjertestop uden for hospitalet i Region Sjælland, overlever. Overlevelsen i Region Syddanmark og Region Nordjylland er på 12 procent, og endelig ligger overlevelsen på henholdsvis 13 procent i Region Hovedstaden og 14 procent i Region Midtjylland. Det vil Hjerteforeningen ændre. Der er behov for ”En Helhjertet Indsats”.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Kun 6 procent af borgerne, der bliver ramt af hjertestop uden for hospitalet i Region Sjælland, overlever. Overlevelsen i Region Syddanmark og Region Nordjylland er på 12 procent, og endelig ligger overlevelsen på henholdsvis 13 procent i Region Hovedstaden og 14 procent i Region Midtjylland. Det vil Hjerteforeningen ændre. Der er behov for ”En Helhjertet Indsats”.

 

Hvert år bliver omkring 4.000 danskere ramt af hjertestop uden for hospitalet. Det svarer til omkring 11 personer hver dag. Hjertestop uden for hospitalerne er forbundet med høj dødelighed, og derfor er det helt afgørende med en hurtig indsats med hjerte-lunge-redning og hjertestarter samt hurtig transport til et hospital med særlige kompetencer og beredskab til at modtage og behandle patienter med hjertestop.

 

Bekymrende forskelle
De seneste validerede tal fra Dansk Hjertestopregister er fra 2014. De viser, at overlevelsen blandt patienter med hjertestop uden for hospital i de enkelte regioner er markant forskellig. Hvor 12-14 procent af personer med hjertestop i landets øvrige regioner overlevede, er overlevelsen i Region Sjælland helt nede på 6 procent. Altså kun ca. det halve i forhold til de fire andre regioner.

 

–  Det er ikke trygt for borgerne, at der skal være så stor forskel i overlevelsen mellem Region Sjælland og de øvrige regioner, siger administrerende direktør for Hjerteforeningen Kim Høgh.

 

–  At overlevelsen efter et hjertestop er væsentlig mindre, hvis du bor i Region Sjælland, end hvis du bor i resten af landet, er meget bekymrende, siger han.

 

Forskellen kan blandt andet bunde i forskelle i befolkningssammensætningen, den underliggende sygelighed, vidners opstart af hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter inden ambulancen ankommer samt forskelle i akutberedskabet – altså det personale, der har med patienten at gøre, inden han eller hun ankommer til hospitalet – og selve behandlingstilbuddene på hospitalerne.

 

Hjerteforeningen påpeger, at årsagerne skal undersøges nærmere, så man kan sætte ind med nødvendige tiltag, der kan forbedre overlevelsen hos hjertestoppatienter i Region Sjælland, så de kommer på højde med de øvrige regioner.

 

Læs nyhedsbaggrunden i Jyllands-Posten i dag her:

Hjertestoppatienter har markant højere dødelighed i Region Sjælland

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10040173/hjertestoppatienter-har-markant-hoejere-doedelighed-i-region-sjaelland/

 

Læs også hjertestoppatient Carsten Sunkes historien i Jyllands-Posten Indblik :

»Der er tale om så store forskelle i overlevelsen blandt hjertestoppatienter, at det slår i øjnene«

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10041221/der-er-tale-om-saa-store-forskelle-i-overlevelsen-blandt-hjertestoppatienter-at-det-slaar-i-oejnene/