Patienter med hjertestop har brug for hurtig, specialiseret behandling, hvis de skal overleve. En ny undersøgelse viser dog, at alt for mange af dem, der bliver ramt af hjertestop uden for hospitalerne i Region Sjælland, skal ud på en omvej, inden de bliver kørt til et hjertecenter.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Patienter med hjertestop har brug for hurtig, specialiseret behandling, hvis de skal overleve. En ny undersøgelse viser dog, at alt for mange af dem, der bliver ramt af hjertestop uden for hospitalerne i Region Sjælland, skal ud på en omvej, inden bliver kørt til et hjertecenter.

 

Hvert år bliver omkring 4.000 danskere ramt af hjertestop uden for hospitalerne – det svarer til omkring 11 personer hver dag. Hjertestop uden for hospitalerne er forbundet med meget høj dødelighed. Det er derfor afgørende, at der bliver sat hurtigt ind med hjerte-lunge-redning, hjertestarter og transport til et hospital med specialkompetencer og beredskab til at modtage og behandle disse patienter.

 

Alt for store regionale forskelle
En ny undersøgelse baseret på tal fra Dansk Hjertestopregister viser meget store regionale forskelle på, hvor mange patienter med hjertestop uden for hospitalerne, der bliver kørt direkte til et hjertecenter (eller et andet hospital med kompetencer til at udføre undersøgelse af kranspulsårerne og evt. indgreb) og hvor mange, der skal ud på en omvej.

 

Undersøgelsen viser, at blot seks procent af patienter med hjertestop uden for hospitalerne i Region Sjælland i 2013 blev bragt direkte til et hjertecenter eller til et andet hospital med specialkompetencer i at foretage en undersøgelse af kranspulsårerne og evt. en ballonudvidelse. Til sammenligning ligger tallene for de øvrige regioner på mellem 36 procent og 59 procent.

 

I 2014 var der også markante regionale forskelle på, hvor stor en andel af patienter med hjertestop uden for hospitalerne, som inden for 24 timer fik foretaget de nødvendige undersøgelser og indgreb. I Region Sjælland var det således kun 4,1 procent af patienterne, i Region Hovedstaden 7,5 procent, i Region Nordjylland 10,6 procent, 12,2 procent i Region Syddanmark og hele 17, 5 procent i Region Midtjylland.

 

–  Alt peger på, at både adgangen til de rette kompetencer såvel som tidsfaktoren har afgørende betydning for, om man overlever et hjertestop, siger administrerende direktør for Hjerteforeningen Kim Høgh.

 

–  Det er derfor dybt foruroligende, at der er så stor forskel på regionerne. I så lille land som Danmark bør alle have den samme adgang til at blive undersøgt og behandlet, når de bliver ramt af akut sygdom. Det er bekymrende, at Region Sjælland skiller sig ud, som de gør, siger Kim Høgh.

 

Undersøgelse bakkes op internationalt
Videnskabeligt viser også internationale studier og forskningsresultater en øget overlevelse efter hjertestop, når patienter bliver kørt direkte til et hjertecenter med mulighed for specialiseret behandling, herunder terapeutisk hypotermi og tidlig invasiv udredning og behandling. Invasiv udredning og behandling inkluderer koronar arteriografi (KAG), ballonudvidelse af koronar kar (PCI) og bypass operation (CABG).

 

Læs nyhedsbaggrunden i Jyllands-Posten i dag her:

Hjertestoppatienter har markant højere dødelighed i Region Sjælland

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10040173/hjertestoppatienter-har-markant-hoejere-doedelighed-i-region-sjaelland/

 

Læs også hjertestoppatient Carsten Sunkes historien i Jyllands-Posten Indblik :

»Der er tale om så store forskelle i overlevelsen blandt hjertestoppatienter, at det slår i øjnene«

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10041221/der-er-tale-om-saa-store-forskelle-i-overlevelsen-blandt-hjertestoppatienter-at-det-slaar-i-oejnene/