Arbejdet med at skaffe den nødvendige dokumentation for, at stamcellebehandling kan benyttes til udvikling af lægemidler mod hjertesvigt er i fuld gang og har dansk involvering. Stamcellebehandlingen synes at have et stort potentiale ved hjertesvigt, siger Dansk Cardiologisk Selskab

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

– Generelt er stammecelleforskningen yderst interessant med et stort potentiale indenfor hjertesvigt og kardiologi generelt over de kommende år, siger Mikael Kjær Poulsen.

 

Udover at være afdelingslæge på Odense Universitetshospitals Hjertemedicinske Afdeling er Mikael Kjær Poulsen formand for Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS) arbejdsgruppe for hjerteinsufficiens.

 

Han forholder sig til forskningen i stamcellebehandling mod hjertesvigt ledt an af professor, overlæge Jens Kastrup fra Hjertecentret, Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet. Målet med behandlingen er via et lægemiddel at få hjertets størrelse til at mindskes og pumpeeffekten til at stige.

 

Som magasinet Dagens Medicin beskriver, så er det målet, at indholdet af en ampul på 5 ml. indeholdende 110 millioner stamceller kan sprøjtes ind i hjertet på en patient med hjertesvigt. Dette skulle gerne føre til en bedring i patientens tilstand. Indholdet af ampullen vil komme fra fedtvævet på maven af en rask donor. Herfra er stamcellerne blevet udvundet og dyrket i en bioreaktor. Resultatet er 50 ampuller parat til, når en patient har brug for en af disse.

 

Værdsat forskning

Forskningen er i gang på sit 15. år og høster megen nysgerrighed og påskønnelse fra både Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab. Selvom behandlingen i dag bliver testet på patienter, minder Mikael Kjær Poulsen om, at der stadig er nogen vej til behandlingen kan tilbydes dagligdagens patienter.

 

– Stamcelleforskning er kompleks og fortsat på et eksperimentelt niveau, hvor der har være bump på vejen. Professor, overlæge Jens Kastrup har arbejdet intensivt med stamcelleforskning i adskillige år og er en anerkendt og respekteret international forsker indenfor netop dette område. DCS’s Hjerteinsufficiens Arbejdsgruppen støtter og værdsætter naturligvis denne forskning og er samtidig stolte af at have en dedikeret forsker på området med høj international klasse, siger Mikael Kjær Poulsen.

 

I løbet af to år skal 81 danske patienter og 138 europæiske patienter ifølge Dagens Medicin igennem forsøgene. 2 ud af 3 bliver behandlet med stamceller, mens en tredjedel får saltvandsindsprøjtninger. I 2019 åbner der op for koden, der afslører, hvilke patienter, der har fået hvilken behandling. Derefter kan det ses, om stamcellebehandlingen har virket og fået hjertets størrelse til at mindskes og pumpeeffekten til at stige.