Mange patienter har efter blodprop i hjertet kortere- eller længerevarende sygemeldinger, efter de er vendt tilbage til arbejdsmarkedet. Ph.d.-studerende Lærke Smedegaard vil undersøge, om årsagen til sygemeldingerne skyldes psykiske eller fysiske problemer oven på sygdomsforløbet

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Lærke Smedegaard, læge og ph.d.-studerende ved Herlev og Gentofte Hospital.

Efter blodprop i hjertet kommer ni ud af 10 tilbage i arbejde. Det er veldokumenteret, men som læge oplever man, at det måske er en halv sandhed, fordi en stor andel har kortere- eller længerevarende sygemeldinger, efter de er vendt tilbage til arbejdsmarkedet.

Det psykiske efterforløb af en blodprop i hjertet kan være svært. Vi ved dog ikke, om årsagen til sygemeldingerne skal findes i, at patienterne får det psykisk dårligt, eller om de fysisk ikke er i stand til at opretholde funktionsniveauet. Det er noget af det, vi gerne vil undersøge.

Ens identitet er stærkt forbundet med arbejde. Det er vigtigt for ens livskvalitet og selvværd at have et job. Vi ved, at risikoen for nedsat livskvalitet og depression er større hos personer, der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Herudover kan det have store konsekvenser for privatøkonomien og på sigt også for samfundsøkonomien, hvis færre er i arbejde.

I dette projekt tager vi udgangspunkt i de danske landsdækkende registre og undersøger patienter mellem 30 og 65 år, der var i arbejde, inden de blev ramt af en blodprop. Det er selvfølgelig i anonymiseret form. Gennem en samkørsel af data fra adskillige registre undersøger vi patienternes beskæftigelsesstatus efter blodproppen og risikofaktorer for at ryge ud af arbejdsmarkedet.

Vores mål er at identificere, hvilke patienter vi skal have særligt fokus på. Ved at identificere de risikofaktorer, der har betydning for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, kan vi blive bedre til at sætte ind med effektive forebyggelsestiltag og konkrete indsatser såsom hjælp fra en psykolog eller socialrådgiver eller justeringer i rehabiliteringen og derved undgå kortere og længere sygdomsforløb.

 

Om projektet

Lærke Smedegaard er læge og ph.d-studerende
ved Herlev og Gentofte Hospital.
Lærke Smedegaard har modtaget 553.000 kr. fra Hjerteforeningen til sit
forskningsprojekt om beskæftigelsesstatus efter blodprop i hjertet.

Projektet skal undersøge, om patienter med fuldtids- eller  deltidsbeskæftigelse, indlagt med blodprop i hjertet,
kommer tilbage til arbejdet, og om de efterfølgende forbliver på jobbet. Herudover undersøges, hvilke risikofaktorer der er
forbundet med, at patienter mister tilknytning til arbejdsmarkedet.

De første resultater forventes i efteråret 2017.

 

Artiklen har været offentliggjort i Hjertenyt nr. 3, 2017