Organdonationsdag: På 10 år er gennemsnitsalderen for de hjerter, der anvendes ved organtransplantation, steget fra 35 til over 45 år. Det skyldes bl.a. større villighed til at teste dueligheden af ældre hjerter, bedre teknologi og ikke mindst erfaringer. – Glædelig udvikling, som understreger, at man ikke kan blive for gammel til at registrere sig som organdonor, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Kim Høgh

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

På bare 10 år er gennemsnitsalderen for de hjerter, som i Danmark bliver anvendt til transplantation, steget fra 35 til over 45 år. Det skyldes ifølge overlæge ved Rigshospitalets Hjertecenter Finn Gustafsson bl.a. større mod på området:

– Tidligere var man ret konservativ og mente, at et donorhjerte skulle være, ungt, sundt og stærkt, for at det kunne bruges til transplantation. Siden er man blevet modigere og bedre til teste også ældre hjerter, og her har det vist sig, at mange af dem er velegnede, siger Finn Gustafsson.

Bedre muligheder

Han fortæller, at mulighederne for at teste, om hjerterne kan bruges, er blevet meget bedre de senere år og at Rigshospitalet i højere grad gør brug af disse muligheder. Bl.a. kan et hjertes kranspulsårer undersøges for forsnævringer, og her har det altså vist sig, at flere og ældre hjerter end umiddelbart antaget er duelige til transplantation.

– Det har gjort, at vi misser færre gode hjerter, siger Finn Gustafsson, som fortæller, at resultaterne for hjertetransplantation er bedre end nogensinde.

– Resultaterne er i høj grad baseret på erfaringer. Siden transplantationsprogrammet startede i 1990, er det gået patienterne bedre og bedre, og i dag går det dem bedre end nogensinde – selv om donorhjerterne bliver ældre, siger Finn Gustafsson, der fortæller, at hidtil ældste transplanterede hjerte er over 60 år.

Tag stilling

I Hjerteforeningen glæder administrerende direktør Kim Høgh sig over udviklingen.

– Det understreger, at man ikke kan blive for gammel til at registrere sig som organdonor. Man bør i hvert fald ikke selv vurdere, om man er for gammel eller ej – det må man lade fagfolk om. Det vigtigste er, at man tager stilling til organdonation, taler med sin familie om det og registrerer sin holdning i Donorregistret, siger Kim Høgh.

På trods af forbedrede muligheder for at bruge ældre hjerter, har antallet af duelige donorhjerter ligget stort set uændret de seneste ti år: Siden 2007 har man hvert år anvendt hjerter fra ca. 30 procent af donorerne. Stagnationen skyldes bl.a., at antallet af yngre hjerter er dalende og at de ældre hjerter opvejer denne tendens.

Der er således stadig mangel på donorhjerter. Sidste år modtog 29 danskere et nyt hjerte – to døde, mens de stod på venteliste.

 

Om organdonation:

80 % af danskere er positive over for organdonation

21 % af danskere over 18 år var registreret i Donorregistreret ved udgangen af 2016

Af dem har

80% givet fuld tilladelse til organdonation

6% givet forbud mod organdonation

1% tilkendegivet ‘ved ikke‘ i forhold til organdonation

24% af de, der gerne vil være organdonorer, har givet tilladelse under forudsætning af, at deres pårørende også accepterer deres beslutning.

Lørdag 14. oktober 2017 er Organdonationsdag

Kilde: Dansk Center for Organdonation, Sundhedsstyrelsen