En skuffelse. Sådan lyder meldingen fra Hjerteforeningen, efter Regeringen i går fremlagde sit finanslovsforslag. Det er uklart, hvad et nyt sundhedspolitisk udspil kommer til at indeholde, siger Kim Høgh, administrerende direktør

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Uklart, skuffende og få løsninger. Hjerteforeningens administrerende direktør, Kim Høgh, er ikke tilfreds med det finanslovsforslag, som Regeringen fremlagde i går 31. august.

I finanslovsforslaget for 2018 afsætter Regeringen 500 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til et løft af kernevelfærden på bl.a. sundheds- og ældreområdet. Regeringen vil præsentere et sundhedspolitisk udspil, der skal følge op på de anbefalinger til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som blev lanceret før sommerferien. Men der mangler ifølge Kim Høgh tydelighed i finanslovsforslaget.

– Finanslovsforslaget er en skuffelse, hvis man tager sundhedsbrillerne på, selvom regeringen afsætter penge til området, så det er uklart, hvad et nyt sundhedspolitisk udspil kommer til at indeholde, siger Hjerteforeningen adm. direktør Kim Høgh.

– Vi havde store forventninger til anbefalingerne om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, men de kom kun med få nye løsninger. Jeg håber derfor, at det nye sundhedspolitiske udspil, der kommer fra regeringen i efteråret, vil konkretisere, hvordan vi løser udfordringerne med sammenhæng.

 

Lyt til de udfordringer, patienterne oplever

Udfordringerne i sundhedsvæsenet er ifølge Kim Høgh kendte: Problemer med sektorovergange, flere kronisk syge og flere med mere end én kronisk sygdom. Der er også langt flere patienter, der har mere komplekse behandlings- og sygdomsforløb, hvilket stiller nye krav til at få tilrettelagt en sammenhængende indsats.

– Vi skal have indrettet et sundhedsvæsen med patienten i centrum. I Hjerteforeningen er vi i gang med at formulere anbefalinger til fremtidens indsats for hjertepatienter i en ny Hjerteplan. Jeg håber derfor, at regeringen vil lytte til de udfordringer patienterne oplever, når de skal komme med et bud på, hvordan vi skaber bedre sammenhæng, siger Kim Høgh.

 

Grib forebyggelsesdagsordenen og lav handleplan

Regeringen skriver, at den enkelte skal opleve en ”personlig og professionel velfærd, service og omsorg, når man har brug for hjælp”. Hjerteforeningen mener, at ”det i forlængelse heraf også bør været et mål, at der kommer fokus på, hvordan vi forebygger, at borgerne har brug for hjælp”.

– Regeringen bør gribe forebyggelsesdagsorden og komme med national handleplan, der sætter fokus på forebyggelse. Vi ved, at mange hjerte-kar-sygdomme kan forebygges. Vi ved også, at strukturelle forebyggelsestiltag er et af de håndtag, der virker. Og vi bidrager gerne med input til en samlet forebyggelsesplan, siger Kim Høgh og stiller dermed Hjerteforeningen til rådighed for den videre proces

LÆS MERE: Finanslovsforslaget her.