I det hidtil største forskningsstudie af fysisk aktivitet peger internationalt forskerteam nu på, at 1 ud 12 dødsfald på globalt plan kan undgås, hvis der dyrkes 30 minutters fysisk aktivitet 5 gange om ugen. I Danmark svarer det til, at 2.500 årlige tilfælde af hjerte-kar-sygdom kan udgås, lyder det fra Hjerteforeningen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Globalt set kan 1 ud af 20 tilfælde af hjerte-kar-sygdom undgås, hvis man er fysisk aktiv 30 minutter om dagen 5 dage om ugen. Det svarer til 2.500 danskere årligt. Og gevinsten er endnu større, hvis man er endnu mere fysisk aktiv.

Det fremgår af ny forskning udgivet i det førende internationale forskningstidsskrift ”The Lancet”.  Det internationale forsker-hold bag undersøgelsen er fra universiter i bl.a. Spanien, Skotland, Sverige, Italien og Canada. Forskerne peger på, at den fysiske aktivitet bidrager til øget sundhed og færre dødsfald, uanset om den foregår I et træningslokale, med løbesko på i skoven eller som pendlen frem og tilbage fra arbejde på cykel.

 

I alt har 130.000 mennesker fra 17 lande deltaget i dette enorme – og faktisk største – studie af fysisk aktivitet til dato, skriver The Lancet.

 

Lav forandringen til dagligt

Hos Hjerteforeningen hæfter chefkonsulent i Forebyggelsesafdelingen, Simon Rask, sig ved undersøgelsens afsløring af, at næsten hver 4. verdensborger ikke ikke lever op til WHO’s guidelines for fysisk aktivet, dvs. er nok fysisk aktive:

 

– Det kan godt overraske at vi har fået skabt samfund, hvor ikke alle bevæger sig 30 minutter om dagen med at løbe en tur, gå elller cykle til arbejde, eller ordne have og hjem, siger Simon Rask.

 

Han understreger, at undersøgelsens og Hjerteforeningens etablerede viden om fysisk aktivitet peger på, at det er livsstilsændringerne i det daglige, som gør forskellen.

 

– Det er super vigtigt, at vi arbejder på at integrere fysisk aktivitet som en del af hverdagen igen. Skolereformen er et godt tegn på, hvordan vi arbejder med de rammer vi som danskere har for at være fysisk aktive, nu skal vi så bare holde fast og få implementeret reformen, som den var tiltænkt ift. at fremme bevægelse i skolen. Det samme skal vi gøre på andre uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladser. Samtidig skal vi huske at indrette vores byer, så det er muligt at købe ind, komme i skole og på arbejde samt til vores fritidsaktiviteter ved at cykle eller gå, siger Simon Rask.

 

Mange danske dødsfald kunne undgås

I Danmark svarer undersøgelsens resultater til, at 2.500 tilfælde af hjerte-kar-sygdom kunne undgås, og der er tale om endnu flere, hvis man er endnu mere fysisk aktiv.

 

Faktisk viser studiet en effekt helt op til 2.500 minutter om ugen.

 

– Studiet viser, at det vigtigste er at komme i gang med noget bevægelse og samtidig også, at mere motion er bedre ift. at forebygge hjerte-kar-sygdom, siger Simon Rask og påpeger, at undersøgelsen viser, at fysisk aktivet i forbindelse med daglige gøremål i hjemmet og transport til og fra arbejde udgør den største andel på verdensplan.

 

Vil flere borgere kloden rundt dog tage det skridtet videre og dyrke egentlig motion, ville gevinst både blive stor for enkeltpersonerne, men også for folkesundheden. Rent faktisk viser undersøgelsen, at hvis den samlede verdensbefolkning blev meget fysisk aktive, dvs. 750 minutters fysisk aktivitet på en uge, så ville 13% af alle dødsfald – altså 1 ud af 8 – og 9,5% tilfælde af hjerte-kar-sygdom– svarende til 1 ud af 10 – blive forhindret.