Danskerne spiser alt for meget salt, langt størstedelen igennem fødevarer som kødpålæg og brød. Men hvad betyder det for helbredet, hvis vi gradvist spiser mindre salt over tid? Ulla Marie Toft Nørgaard følger 150 familier i sit forskningsprojekt

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Ulla Marie Nørgaard Toft er sektionschef på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed ved Glostrup Universitetshospital.

Danskerne spiser i gennemsnit 8-11 gram salt om dagen, selv om den anbefalede daglige mængde er maks. fem gram. Langt størstedelen får vi igennem forarbejdede fødevarer, bl.a. kødpålæg og ikke mindst brød, som er vores største kilde til salt. For meget salt påvirker bl.a. karstivheden og giver forhøjet blodtryk, som er én af de helt store dræbere.

Der er stadig en masse hypoteser om, hvordan det egentlig påvirker vores helbred at reducere saltindtaget. Mange af de kliniske studier har været langt fra virkeligheden. Det har været forsøg, hvor man har reduceret saltindtaget meget kraftigt fra den ene dag til den anden. Men det efterlader en masse spørgsmål om, hvad der sker, hvis helt almindelige familier gradvist spiser mindre salt over tid. Dem vil vi gerne have svar på med vores projekt.

I forsøget deltager 150 familier med børn i alderen tre til 18 år fordelt på fire grupper. Første gruppe får brød med mindre salt i. Brødet bliver mindre og mindre saltholdigt i løbet af de seks måneder, forsøget varer. Det viser sig nemlig, at vi godt kan vænne os til at spise mindre salt over tid og stadig opleve den samme gode smag. Den anden gruppe får udleveret almindeligt brød men får vejledning i at sænke saltmængden i deres egen kost på andre måder. Den tredje gruppe får både saltreduceret brød og vejledning i at spise mad med mindre salt, og fjerde gruppe er en kontrolgruppe, som får udleveret almindeligt brød og fortsætter med at spise, som de plejer.

Selv om det anbefales at spise mindre salt, så kommer der løbende artikler i pressen om, at det kan være usundt at spise mindre salt. Men vi forventer ikke, at der er skadelige effekter ved at reducere sit saltindtag. Faktisk forventer vi positive effekter hele vejen rundt.

Og ja, der er værre ting end at spise for meget salt – at ryge fx – men på befolkningsniveau er der mange flere, der spiser for meget salt i forhold til, hvor mange der ryger. Beregninger viser, at der vil være ca. 400.000 færre patienter med forhøjet blodtryk, og at der kan spares to milliarder kroner om året på behandling for bl.a. forhøjet blodtryk, hvis alle nedsætter saltindtaget med tre gram dagligt. Det er en bedre strategi at satse på en lille effekt for alle i stedetfor en stor effekt hos få.

 

 

Om projektet

Ulla Marie Nørgaard Toft har modtaget 500.000 kr. fra Hjerteforeningen til sit forskningsprojekt om salt, der skal afklare, hvilken effekt det har på sundheden at reducere det daglige saltindtag over en periode på seks måneder.

Samtidig undersøger projektet, hvordan børn og voksnes smagspræferencer bliver påvirket, når saltmængden i deres daglige kost reduceres gradvist.

Projektet begynder ifølge planen i januar 2018 og
har et samlet budget på 4,4 mio. kr.

Artiklen har været offentliggjort i Hjertenyt nr. 1, 2017