Solid stigning i antallet af frivillige i Hjerteforeningen, som har en ambition om at være 10.000 frivillige i 2020, og vi er på rette vej, siger Betina Egede Jensen, Frivilligchef.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

–        Det er glædeligt, at vi nu er 6.000 frivillige. Hjerteforeningen har en ambition om at være 10.000 frivillige i 2020, og vi er på rette vej. De mange frivillige sætter Hjerteforeningen i stand til at støtte både bredere og støtte endnu flere mennesker, og vi kan iværksætte flere aktiviteter, siger frivilligchef Betina Egede Jensen.

 

Betina Egede Jensen nævner både den store skare af frivillige, der er organiseret i Hjerteforeningens 88 lokalforeninger samt andre typer af frivillige.

 

Lokalforeningerne er en vigtig del af de frivillige aktiviteter og dækker hele landet med deres indsats. De arrangerer fx gåture, organiserer og står for hold i hjertemotion, holder madlavningskurser for bedsteforældre og børnebørn, afholder foredrag om fx forebyggelse og medicinsk behandling mv.

 

–        Lokalforeningerne er en uvurderlig ressource. Lokalforeningerne er over alt i landet og har en bred vifte af aktiviteter, som mange mennesker nyder godt af. Samtidig kan vi glæde os over, at vi har andre grupper af frivillige, som varetager andre typer af aktiviteter, og at nye dukker op, siger Betina Egede Jensen.

 

Fortællerkorps, Børneklubben, Sund Danmark

Hun nævner blandt andet Fortællerkorpset, Børneklubbens aktive forældre og Sund Danmark. Fortællerkorpset er et helt nye initiativ, som består af voksne hjertebørn, søskende og forældre til hjertebørn, som er klar til at komme ud og fortælle personlige historier. Indsatsen skal være med til at øge kendskabet til medfødte hjertesygdomme.

 

Udover Fortællerkorpset er der i Børneklubben en række aktive forældre til børn med medfødte hjertesygdomme, der arrangerer fx Familiekursus og Højskole for store og små. Her kan både forældre, hjertebørn og søskende til hjertebørn møde andre i samme situation. Forældrene får faglig viden, og hele familien får mulighed for at møde andre i samme situation og udveksle erfaringer.

 

Sund Danmark er et netværk af yngre læger, som i deres fritid fx går med ved lokalforeningers gåture. Her kan de gående få en mere uformel snak med de yngre læger, end det ofte er muligt på hospitalet. Lægerne holder også oplæg ved hjertecafeer og ved foredrag, som lokalforeninger typisk har arrangeret.

 

–        Uden vores frivillige var det ikke muligt at nå så bredt ud. Det er dejligt, at tusindvis af mennesker vælger at investere deres tid og engagement i Hjerteforeningen. Tak for det, siger Betina Egede Jensen.

 

Skaren af frivillige består af lokalforeningernes frivillige, frivillige i motionsklubber og i Børneklubben – herunder forældre til hjertebørn, frivillige Hjerteryttere, og sundhedsfaglige frivillige, der hjælper til på svømmehold og cykelhold for børn med hjertefejl, unge med medfødt hjertesygdom – GUCH’ere, frivillige fra ICD-klubben og Transplantationsklubben, patientstøtter inkl. frivillige på hospitaler, frivillige bisiddere, fagfrivillige, Sund Danmark og indsamlingsfrivillige.

 

Besøg Hjerteforeningens Frivillignet