Selvom Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hjertepatienterne får rådgivning og hjælp til at håndtere deres liv med en hjertesygdom, så får kun et fåtal af patienterne rådgivning om, hvordan de håndterer deres sexliv trods sygdommen. Vores hjertelinje står klar med støtte og rådgivning, siger en af Hjerteforeningens rådgivningsledere.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

En undersøgelse som Hjerteforeningen, REHPA, Statens Institut for Folkesundhed, og Sexologisk Klinik på Rigshospitalet står bag, har kigget på, hvordan mennesker med hjerteproblemer som hjertesvigt, atrieflimmer, iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapopererede oplever at leve sit liv med sygdom og samtidig opretholde et sex- og samliv. Halvdelene af alle mænd og en fjerdedel af kvinderne oplever problemer med sexlivet enten af fysisk eller psykologisk art.

 

LÆS: Sex-tema i Hjerteforeningens medlemsblad, Hjertenyt (i dag ”Hjerteliv”)

 

– Lige pludselig kunne jeg ikke få rejsning

I undersøgelsen svarer halvdelen, at de ikke fik ordentlig information og vejledning om sygdommens konsekvenser for sexlivet.

En af dem er 34-årige Michael Christiansen, som fortæller til DR, at han oplevede bivirkninger ved den medicin han fik. Han fik problemer med potensen.

– Lige pludselig kunne jeg ikke få rejsning eller holde den oppe. Det er frustrerende. Og især det, at jeg ikke har fået noget at vide, før jeg selv oplevede det og kom og sagde; er der noget, man kan gøre ved det?

 

RING: Du kan få hjælp til og råd om sexlivet på Hjertelinjen (70 25 00 00). Vi er klar til at hjælpe dig

 

Rådgivning kan give tryghed, lyst og livskvalitet tilbage

Undersøgelsen viser at kun et fåtal af patienterne var blevet informeret eller rådgivet om sex og samliv efter deres hjertesygdom, og det er ifølge læge Lucas Rundblad, som står bag undersøgelsen, afgørende for, at patienten og partneren tør genoptage sexlivet.

De seksuelle problemer  kan skyldes  bivirkninger fra medicinen, men fysiologiske påvirkninger samt psykologiske reaktioner som angst og depression kan ligeledes give problemer.

– For nogle er bare det at føle sig syg forbundet med nedsat sexlyst. Andre bliver ramt af angst eller depression. Hvad enten patienten har brug for rådgivning eller ændring af sin medicin, er det vigtigt at lægen tager de seksuelle problemer seriøst. Vi ved at mange seksuelle problemer kan løses i samarbejde mellem patienten og lægen og eventuelt andet sundhedspersonale, fortæller Lucas Rundblad.

 

Måske de ikke tør

Hjerteforeningens rådgivningsleder Hanne Balle fortæller, at sexproblemer kan forringe livskvaliteten for både patienten og partneren.

– Det kan jo være, de simpelthen ikke tør gøre det. Og at deres samliv bliver ødelagt på grund af, at de er angste. Der kan være mange årsager til, at man kan få problemer. Både rent fysisk, men også i forhold til det psykologiske, siger Hanne Balle til DR.

Sex og samliv er en vigtig del af mange menneskers liv, og seksuelle problemer kan give forringet livskvalitet for både hjertepatienten og partneren. Til trods for at så mange mænd og kvinder påvirkes på deres seksualitet i livet med en hjertesygdom, så tyder resultaterne fra undersøgelsen på, at sundhedsvæsenet har for lidt fokus på seksualiteten, og derfor får hjertepatienterne ikke hjælp til at håndtere deres problemer. Sundhedsstyrelsen har siden 2013 anbefalet, at seksualitet skal være den del af rehabiliteringen af hjertepatienter, men undersøgelsen viser at det er et underprioriteret område.

De seksuelle problemer  kan skyldes  bivirkninger fra medicinen, men fysiologiske påvirkninger samt psykologiske reaktioner som angst og depression kan ligeledes give problemer, siger Hanne Balle.

– Man siger, at hvis du kan gå op på anden etage på trapper, så kan dit hjerte også tåle at have sex.