I dag kom de længe ventede anbefalinger for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Hjerteforeningen har på vegne af Danske Patienter leveret input til udvalgets anbefalinger

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Den manglende sammenhæng i sundhedsvæsenet er en kæmpe udfordring for patienterne og en af de største udfordringer for det danske sundhedsvæsen. Derfor har Hjerteforeningen med store forventninger set frem til de nye anbefalinger for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Men adm. direktør Kim Høgh er skuffet:

– Vi ved, at mange hjertepatienter tabes i sektorovergange. Eksempelvis viser en undersøgelse, at over 17 pct. af hjertepatienterne efter afsluttet kontakt med sygehuset ikke ved, hvor de skal henvende sig i tilfælde af behov for behandling eller rådgivning om deres sygdom. Dette er en kæmpe udfordring, derfor havde vi store forventninger til de nye anbefalinger. Skal denne udfordring løses, er det nødvendigt, at alle parter prioriterer og er forpligtet af samarbejdet. Derfor var skuffelsen stor, da vi havde læst de 75 sider. Det er tydeligt, at der ikke er enighed om anbefalingerne – der er fortsat behov for mindretalsudtalelser i anbefalingerne.  Det er ikke godt nok! Patienterne taber i denne uenighed, udtaler Kim Høgh.

Behov for ny samarbejdsmodel

Udvalget kommer med flere gode overordnede anbefalinger, som f.eks. at kommuner og regioner skal afprøve og udbrede integrerende samarbejdsmodeller, eksempelvis fælles finansiering, ledelse og planlægning. Dette er en helt central anbefaling fremhæver adm. direktør Kim Høgh:

– Skal vi have patienten i centrum, er der behov for en ny samarbejdsmodel på sundhedsområdet. Derfor er Hjerteforeningen begejstret for den første anbefaling. Desværre stopper begejstringen, når man dykker ned i teksten. Selve implementeringen mangler, og anbefalingerne er meget ukonkrete og uforpligtende for alle partner. Der mangler fx en konkretisering af, hvordan kommuner, regioner og staten vil forbedre rammerne for samarbejde, planlægning mv., understreger Kim Høgh.

Hjerteforeningen finder det positivt, at anbefalingerne præciserer, at sundhedsvæsenet skal differentiere indsatserne ud fra patienternes individuelle behov, ressourcer og målsætninger. Dette er afgørende for at reducere den store ulighed i sundhed, vi har i Danmark. Adm. direktør Kim Høgh forklarer:

– Vi ved bl.a. fra hjerteområdet, at socialt sårbare patienter kræver en særlig opfølgnings-og rehabiliteringsindsats. Derfor er det positivt, at man anbefaler differentierede indsatser. Det er den eneste vej frem!

Hjerteforeningen vil følge implementeringen af de nye anbefalinger for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen tæt, og ser frem til en konkretisering af anbefalingerne.