Brød fra bagerudsalg indeholder ofte langt mere salt, end grænsen for mærkning med Nøglehullet eller Fuldkornsmærket anbefaler. ’Alarmerende tendens’, mener Hjerteforeningen.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Brød fra bagerudsalg indeholder ofte langt mere salt, end grænsen for mærkning med Nøglehullet eller Fuldkornsmærket anbefaler. ’Alarmerende tendens’, mener Hjerteforeningen, der står bag en stor test. Flere bagere har nu reduceret saltindholdet i deres brød, mens andre helt har taget det salte brød ud af sortimentet. 

Mmm. Varmt bagerbrød. Vi er alle glade for smagen og hyggen. Men med bagerbrødet kommer også store mængder salt. Og det er ikke gavnligt for hjertet og kredsløbet. Sådan lyder det fra Hjerteforeningen, som i juni 2016 derfor gennemførte en test af saltindholdet i bagerbrød. Baggrunden var, at der var sket en generel stigning i saltindholdet i brød fra bagere i perioden 2009 til 2014 (DTU fødevareinstituttet). Det største saltindtag hos danskerne kommer fra brød.

Siden har Hjerteforeningen holdt møder med en række bagere, som ifølge testen sælger brød, der overskrider grænserne for mærkning med Nøglehullet og Fuldkornsmærket. Foreningen har opfordret bagerne til at sænke saltindholdet og arbejde på at nærme sig kriterierne, der er for Nøglehullet og Fuldkornsmærket.

Og reaktionen er positiv: De fleste bagerne vil gerne arbejde på at sænke saltindholdet. Andre er allerede i gang. Chefkonsulent Simon Rask fra Hjerteforeningen, der har ledet dialogen med bagerne, glæder sig.

– Fødevareproducenter har et stort ansvar for, hvor meget salt danskerne indtager, Derfor er det glædeligt, at vi nu mærker de først skridt i den rigtige og sunde retning på vegne af de danske forbrugere. Vi kæmper jo for, at forbrugerne kan købe brød, der både smager godt, og som ikke medvirker til udvikling af hjerte-kar-sygdomme, hvilket et for højt indtag af salt kan, siger Simon Rask.

Saltindtaget skal sænkes
Danskerne spiser generelt for meget salt, nemlig mellem syv og 10 gram salt pr. dag. Det anbefalede indtag lyder på fem til seks gram dagligt.

– Brød udgør en stor andel af danskernes kost og er derfor en stor kilde til salt. Derfor er resultatet af det brød, vi har testet, noget chokerende og hvad jeg vil kalde en alarmerende tendens. Og det er ærgerligt. For danskernes høje saltindtag resulterer i forhøjet blodtryk og øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Salt har nemlig en negativ indvirkning på vores blodkar og gør dem stivere. Et forhøjet blodtryk over tid øger således risikoen for hjerte-kar-sygdomme, forklarer Simon Rask.

Derfor er det vigtigt, at forbrugerne er opmærksomme på saltindholdet i det brød, de køber både i butikken og hos bageren.

– Vi bliver generelt nødt til at arbejde på at vende udviklingen med al den salt i brød, og den første dialog, vi har haft med bagerne, peger da også i retning af, at der sker noget. Flere af bagerne oplyser, at de arbejder på at lave brød, som lever op til kriterierne for Nøglehullet. Nogle bagere har i perioden fra undersøgelsens gennemførsel og til i dag allerede reduceret saltindholdet i brød, hvilket er meget positivt. Andre bagere har taget brød ud af deres sortiment, fortæller Simon Rask.

Hjerteforeningen vil fortsætte dialogen med bagerne og samtidig følge udviklingen mht. salt i bagerbrødet.
 

 

BAGGRUND
En undersøgelse af DTU Fødevareinstituttet viser, at der er sket en stigning i saltindholdet i bagerbrød fra 2009 til 2014.

Hjerteforeningen er en aktiv del af det såkaldte Saltpartnerskab, hvor målsætningen er at få danskernes til at spise mindre salt. I Danmark indtager vi mellem syv og 10 gram salt pr. dag. I Saltpartnerskabet er ambitionen at reducere danskernes saltindtag med tre gram i perioden 2008 til 2018. Det vil betyde, at man rammer anbefalingen om fem til seks gram salt dagligt. 70-80 % af danskernes saltindtag kommer fra forarbejdede produkter, hvor industrien har tilsat salt, mens salt tilsat ved madlavning og ved middagsbordet kun udgør 15 %. Andre 15 % procent findes naturligt i maden.

FAKTA: Sådan har vi testet

Hjerteforeningen foretog i juni 2016 en analyse af saltindhold i bagerbrød. Forbrugerundersøgelsen blev gennemført ved at teste et brød fra otte forskellige bagere. De otte brød blev analyseret for mængden af salt pr. 100 gram. Produkterne, der indgik, blev købt ind samme dag hos forskellige bagere i Storkøbenhavn og udvalgt ved at spørge efter deres mest solgte eller populære hvedebrød.
Ingen af hvedebrødene i testen levede op til kriterierne for Nøglehulsmærket, hvor brødet højest må indeholde 1 gram salt pr. 100 gram spiseklart produkt. 

Resultat af Hjerteforeningens forbrugertest

Tabel 1 SALT g/100g
Bager 1 1.27
Bager 2 1.45
Bager 3 1.56
Bager 4 1.65
Bager 5 1.66
Bager 6 1.80
Bager 7 2.02
Bager 8 3.11

 

Til sammenligning indeholder Kims franske kartofler 1,6 g salt pr. 100 gram.
Nogle bagere har i perioden fra undersøgelsens gennemførsel i juni 2016 til marts 2017 reduceret saltindholdet i brød. Andre bagere har taget brød ud af deres sortiment. Derfor vælger Hjerteforeningen at undlade at angive bagere på de konkrete test.

 

DTU’s undersøgelse af salt i brød

Saltindhold i hvedebrød (gram salt /100 g)

Bagerbrød Industribrød
2009 1,30 1,16
2014 1,35 1,04

 

Kilde: Saltindhold i brød og morgenmadscerealier. DTU Fødevareinstituttet.
LINK: https://www.food.dtu.dk/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2016/E-artikel-Saltindhold-i-broed-og-morgenmadscerealier.ashx?la=da