Hjerteforeningen har netop uddannet fire frivillige bisiddere, som tilbyder hjertebarnsforældre i Nordjylland at gå med til møder på socialforvaltningen, skolen, hos lægen og på hospitalet

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

At få et barn med alvorlig hjertesygdom er en udfordring på flere fronter. I takt med at kommunerne de senere år har skåret voldsomt ned på de sociale budgetter, er det blevet sværere for en del forældre at få bevilget den hjælp, de har brug for.

Derfor har Hjerteforeningen med støtte fra Egmont Fonden som et forsøg oprettet et bisidderkorps med fire frivillige, som hjertebarnsforældre i Nordjylland kan trække på. Bisidderne kan også tage med til svære samtaler hos lægen og på hospitalet, hvis forældrene har behov for det.

Giver god mening

Jette Staal fra Gjøl ved Limfjorden er en af de nye bisiddere. Hun er blevet pensioneret for nylig efter at have arbejdet 40 år som ergoterapeut og psykoterapeut på Aalborg Psykiatriske Sygehus.

– Det giver rigtig god mening for mig, at jeg bruger min professionelle viden og erfaring til at hjælpe hjertebarnsfamilierne, siger hun.

Lysten til at melde sig som bisidder fik Jette Staal via en nabo i det bofællesskab, hvor hun og hendes mand bor i eget hus.

– Min nabo viste mig annoncen, hvor Hjerteforeningen søgte efter frivillige bisiddere, og det med at stille sig til rådighed 5-15 timer om måneden efter behov, fremfor at forpligte sig på 1-2 faste dage om ugen i en genbrugsbutik, passer mig perfekt. Jeg vil rigtig gerne gøre en indsats for at hjælpe andre, men efter 40 år på arbejdsmarkedet nyder jeg sådan at have fået min frihed og endelig have god tid til mine fem børnebørn, min yoga, gåturene og alle mine andre fritidsinteresser, fortæller Jette Staal.

Forældre i klemme

Hjerteforeningens socialrådgiver Lene Elise Nielsen bliver jævnligt kontaktet af forældre, der er kommet i klemme, fordi de får afslag på den hjælp, de søger om.

– Det kan være en stor belastning oven i alle de andre bekymringer og udfordringer, hverdagen med et hjertebarn kan byde på.

Derfor er formålet med bisidderordningen at klæde forældrene bedre på til de svære møder. Bisidderen deltager som ekstra ører, skriver måske referat og er med til at sikre, at forældrene får udtrykt det vigtige, de har på hjerte, forklarer hun.

At forsøget foregår i Nordjylland skyldes desuden, at en del familier har fået et større behov for støtte i forbindelse med operationer, som nu kun foregår på Rigshospitalet, da Skejby og Rigshospitalets børnehjertekirurgiske afdelinger er blevet lagt sammen.

Netværk i baghånden

I Gjøl glæder Jette Staal sig til, at hun om kort tid skal møde den nordjyske familie med et hjertesygt barn, som hun skal være bisidder for. De vil gerne have hende med til deres møder med forvaltningen og muligvis også til udredning for følgeskader, hvis det bliver aktuelt.

– Forældrene og jeg starter med et formøde, hvor vi lærer hinanden bedre at kende og snakker om, hvordan jeg bedst kan støtte dem, og hvordan vi fordeler rollerne, når vi mødes med forvaltningen. Hele vejen igennem har jeg desuden mit netværk med de andre bisiddere i baghånden, hvis jeg får behov for at udveksle erfaringer, så også på den måde er ordningen rigtig fin at være med i, siger hun.

 

Hvis du vil vide mere

Er du interesseret i at høre mere om Hjerteforeningens bisidderordning, kan du kontakte socialrådgiver Lene Elise Nielsen på lenielsen@hjerteforeningen.dk

 

Artiklen har været offentliggjort i Hjertenyt nr. 1, 2017