Hjerteforeningen deltager igen i år på Folkemødet, der finder sted fra den 15.-18. juni i Allinge på Bornholm.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

I år er det 7. gang, at Folkemødet løber af stablen. Hjerteforeningen deltager i række debatter om blandt andet forebyggelse, sundhedsdata og sammenhæng patientforløb, hvor Hjerteforeningen vil tale hjertepatienters sag.

Du kan her på siden se, hvilke debatter Hjerteforeningen deltager i.

 

Torsdag den 15. juni 2017


Kl.  13:45 – 14:45: Self-tracking teknologi sætter hjertepatienter i førersædet

Fremtidens borgere vil i høj grad indsamle egen data via teknologi og følge disse online – dette fænomen er døbt ”self-tracking”. Antallet af gadgets, som er koblet til internettet, vil i 2020 overstige antallet af telefoner, tablets og computere.

Kl. 16.30-17.30: Patientrådet: Sådan kommer patienterne i centrum

Der kan være langt fra Christiansborg, Regionsrådene og Rådhusene til den enkelte dansker, der lever med en sygdom. Derfor bringer SundhedsParlamentet patienter og politikere i dialog, der giver beslutningstagerne indsigt i patienternes liv med kroniske og/eller livstruende sygdomme

 

 

Fredag den 16. juni 2017


Kl. 10:30 – 11:20: Forebyggelse – en fælles indsats

Sundhedsvæsenet har i mange år haft meget fokus på sygdom og mindre på sundhed og forebyggelse. I denne workshop diskuterer Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, en patientforening og forskere fra Center for Sund Aldring, hvordan vi bedst arbejder med forebyggelse for seniorer på tværs af sektorer og organisationer.

Kl. 12:30 – 13:00: Hvor er mændene i rehabiliteringen og hvem skal gribe dem?

Debat med Sund By Netværket & Forum for Mænds Sundhed som arrangører Hvor er mændene i rehabiliteringen og hvem skal gribe dem? Mænd som er syge er i høj grad overladt til sig selv. Det halter med tilbud som mænd vil bruge, måske fordi tilbuddene ikke er målrettet til mænd.

Kl. 13:30 – 14:30: StressAlliancens debat om overskud til liv og arbejde

Tænk hvis Danmark med sine fordele af et lille land, med en unik velfærdsmodel og mulighed for hurtigt at kunne forene, forstærke og formidle gode konkrete løsninger, blev verdens centrum for det moderne arbejdsliv.

Kl. 15:00 – 16:00: Debat om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Hvordan skaber vi et sundhedsvæsen med smidige overgange mellem sektorer? Og et sundhedsvæsen, der skaber størst mulig værdi for patienterne? Med denne debat stiller vi skarpt på, hvordan vi kan styrke et sammenhængende sundhedsvæsen og levere bedre ydelser til borgerne.

Kl. 15:15 – 16:00: Når viden ikke er nok. Nye tider for sundhedskommunikation?

Kommunikation om sundhed til danskerne er fyldt med dilemmaer. Ny analyse fra Arla.

Kl. 16:00 – 17:00: Arvingerne

Har dine forældre kræft, krøller eller hjertekarsygdomme, så er der stor sandsynlighed for, at du arver det. Din egen livsstil betyder selvfølgelig også noget for din sundhed, men dine forældres skavanker er faktisk i endnu højere grad udslagsgivende for, om du bliver syg. Man kan frasige sig arv og gæld fra sine forældre, men ikke sygdomme – er det egentlig fair?

 

Lørdag den 17. juni 2017


Kl. 10:30 – 11:30: Må forskere få adgang til dine sundhedsdata?

Danskerne efterspørger udvikling i personlig medicin og individuelle behandlingsforløb som aldrig før. Mange er dog også bekymrede for udenforståendes adgang til deres sundhedsdata. Så hvad vejer tungest – muligheden for at forbedre befolkningens sundhed, eller den enkeltes ret til persondatabeskyttelse?

Kl. 11:30 – 12:30: Hvordan kan vi skabe en stærk sundhedsindustri i Danmark?

Hvordan kan vi skabe de bedste rammevilkår for at fastholde en stærk sundhedsindustri i Danmark? Danmark eksporterer lægemidler og udstyr til sundhedssektoren for mere end 100 mia. kr. om året. Den eksport giver over 38.000 fuldtidsstillinger. Men sundhedsvirksomhederne kræver gode rammevilkår, for industrien er global, og arbejdspladserne kan hurtigt flytte ud.

Kl. 13:30 – 14:00: Hvordan sikrer vi sammenhæng i fremtidens sundhedsvæsen?

Hvordan skaber vi fremadrettet bedre sammenspil mellem sektorerne og sikrer patienterne?

Kl. 14:00-16:00: Suppler dit liv med et engangshjerte

Du kan ikke leve uden dit hjerte, og det skal helst holde længe. Derfor sætter Hjerteforeningen fokus på hjerterne med dette event, hvor du kan få en vaskeægte, moderne hjerte-engangs-tatovering, mens du og de andre folkemødegængere bruger hinanden til at holde hjerter i gang.

Kl. 14:30 – 15:15: Hvem styrer sundhedsdebatten?

Vi tjekker sundhedsdebattens uafhængighed – på Folkemødet, i offentligheden og i patientforeninger. En stor del af sundhedsdebatterne på Folkemødet er betalt af medicinalindustrien. Og den daglige debat går heller ikke fri. Gennem konferencer og mediepåvirkning søger industrien at påvirke større og mindre prioriteringer i sundhedsvæsenet.