Er du rask, men disponeret for tidlig hjertesygdom, har du mere åreforkalkning i kranspulsårerne end gennemsnittet. Det viser forskning. Også fedtindholdet i åreforkalkningerne er højere, og det kan måske forklare, hvorfor din risiko for hjertesygdom er forhøjet.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hvorfor har nogen større risiko for at få hjertesygdom end andre? Stort spørgsmål, og nu kan et flig af svaret måske være afdækket.

Forskerne ved allerede nu, at hvis nogen i din familie har fået foretaget en ballon-udvidelse, bypass-operation eller har haft en blodprop i hjertet, er det din risiko større for også selv at få sygdommen. Men sygdommen udvikles over en lang periode, før den opdages, og hjertelægerne ved meget lidt om, hvad der sker i denne periode, og hvorfor nogle familier bærer en øget risiko.

Forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har undersøgt raske slægtninge til patienter, der alle havde fået foretaget ballon-udvidelse og/eller bypass-operation i en meget tidlig alder.

Det fremgår af hospitalets hjemmeside.

Disse slægtninge fik foretaget en CT-skanning af hjertet, som blev sammenlignet med skanninger fra patienter uden disposition til hjertesygdom.

 

Øget byrde af åreforkalkning

Læge og ph.d.-studerende Morten Krogh Christiansen fra Aarhus Universitetshospital, Skejbys forskningsenhed ved Afdeling for Hjertesygdomme ledte forskningen og forklarer:

– Vi sammenlignede derefter resultaterne med skanninger fra patienter uden disposition til hjertesygdom. Vi fandt, at slægtninge til patienter med tidlig debut af åreforkalkningssygdom havde en øget byrde af åreforkalkning, siger Morten Krogh Christiansen til hjerteforeningen.dk.

 

Mere fedt hos slægtninge

Blandt andet så forskerne, at der var mere fedt i åreforkalkningen hos disponerede slægtninge, hvilket de ved er associeret med udviklingen af hjerteanfald.

Han uddyber på hospitalets hjemmeside:

”Specielt var en større del af kranspulsårerne ramt af åreforkalkning hos slægtningene end hos de kontrolpatienter vi sammenlignede med. Derudover sad åreforkalkningen oftere tæt på karrenes udspring og gav anledning til forsnævringer. Og fedtindholdet i åreforkalkningen hos slægtningene var højt. Vi ved, at bl.a. fedtindholdet i åreforkalkningen er af betydning for den fremtidige risiko for at få en blodprop i hjertet. Derfor kan disse fund hos slægtninge til patienter med tidlig hjertesygdom muligvis forklare, hvorfor de har øget risiko for hjertesygdom”.

 

Videre forskning er nødvendig

– Det er dog vigtigt at pointere, at selv om disse forandringer muligvis kan forklare en øgede risiko for hjertesygdom, mangler vi stadig at se om disse forandringer rent faktisk også medfører flere hjerteanfald.

Morten Krogh Christiansen forklarer, at forskerne derudover mangler bevis for, at opsporing med hjerte-CT og behandling af tidlig åreforkalkning forbedrer prognosen for disse slægtninge.

Forskerne har samarbejdet med Biomedical Imaging Research Institute, Cedars-Sinai Medical Center, I Los Angeles, Californien

 

Videnskabelig artikel: Christiansen MK, Jensen JM, Nørgaard BL, Dey D, Bøtker HE, Jensen HK. Coronary Plaque Burden and Adverse Plaque Characteristics Are Increased in Healthy Relatives of Patients With Early-Onset Coronary Artery Disease. J Am Coll Cardiol Img. 2017 Jan. 18 [EPub Ahead of Print] DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2016.10.014