Det er ikke science fiction, når Aarhus Universitetshospital præsenterer sin nye scanner, som med mindre stråling og mere skånsomhed kan give mere sikre resultater. For nu er scanneren rent faktisk taget i brug til gavn for også hjertepatienter

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Som hjertepatient møder du med al sandsynlighed en del moderne teknologi, som lægerne undersøger din tilstand med. Og nu er der kommet endnu mere udstyr til i form af scanneren med navnet: ”GE Discovery MI Digital Ready”. Kort fortalt om den avancerede scanner kan den udrede, hvad dit hjerte fejler på en skånsom og præcis måde. Og dét med mindre stråling.

 

Aarhus er med tilførslen af den nye scanner ifølge hospitalets egen hjemmeside nu et af de steder i verden, hvor den kliniske anvendelse af hjerte-PET skanning til undersøgelse af hjertets gennemblødning er længst fremme.

 

Den nye PET/CT skanner på Aarhus Universitetshospital vil ifølge driftsansvarlig overlæge og dr. med., Kirsten Bouchelouche, øge kapaciteten til bl.a. hjerte-PET/CT undersøgelser, ”samtidigt med at den nyeste teknologi inden for PET-billedbehandling og CT-detektorer vil blive introduceret”, forklarer hun til hjerteforeningen.dk

 

Kortere ventetider for hjertepatienter

– For hjertepatienterne betyder det korte ventetider, undersøgelser med højere diagnostisk sikkerhed og ikke mindst mere skånsomme undersøgelser med signifikant lavere CT stråledosis til patienterne. Et centralt princip i billeddiagnostik er begrænsning af brugen af stråling, hvilket især er vigtigt hos børn og unge, siger Kirsten Bouchelouche fra Nuklearmedicinsk Afdeling & PET-Center på Aarhus Universitetshospital til hjerteforeningen.dk.

 

På hospitalets hjemmeside lyder det, at ”en kæmpe force ved den nye skanner er, at den er opgraderbar. Det betyder, at patienterne altid er sikret undersøgelser med den nyeste og bedste teknologi. Samtidig er billedkvaliteten og diagnosesikkerheden forbedret markant.”

 

– Vi er både stolte som hospital og meget tilfredse på patienternes vegne, siger Kirsten Bouchelouche til auh.dk.

I forbindelse med udflytningen til det nye hospitalsbyggeri i Skejby i 2020 bliver alle PET/CT skannere udskiftet til nyeste teknologi. Skanneren her har været i brug i en testperiode siden medio februar 2017 og overdrages officielt til AUH den 21. marts 2017.