En stresset hverdag kan være en af grundene til, at flere kvinder end mænd ryger dagligt. Høje krav til sig selv og et større behov end mænd for at passe ind socialt blandt nogle kvinder, kan desuden forklare, hvorfor flere kvinder end mænd ryger, lyder det fra Hjerteforeningen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

 

Den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner viser, at det især er mændene, der er stoppet med at ryge, og at flere danske kvinder end mænd ryger dagligt.

 

En stresset hverdag kan være årsagen, lyder vurderingen. Rygning er nemlig en måde at styre sit stress i dagligdagen, og undersøgelser viser, at kvinder er overrepræsenteret i stressstatistikken.

 

– Ved at ryge får man en lille pause i al travlheden. Og det er brugbart, hvis dagligdagen er meget presset, siger Tina Termansen, der er sundhedskonsulent på tobaksområdet hos Hjerteforeningen.

 

Brug for omlægning af tilbud

Ligesom andre aktører inden for tobaksområdet, mener Hjerteforeningen, at der er brug for en omlægning af kommunernes tilbud om rygestop. Hidtil har de været mest rettet mod mænd.

 

– Den højere rygeprævalens blandt kvinder tyder på, at rygestopindsatserne ikke helt har nået kvinderne i samme grad som mændene, vurderer Tina Termansen.

 

Hun forklarer, at der fra forskning er indikationer på, at kvinder dels bliver mere afhængige af rygning end mænd, og samtidig er mindre modtagelige over for fx rygestopmedicin.

 

– Så tilbuddene skal måske målrettes endnu mere end de er i dag. Kvinder er desuden mere udsatte i forhold til de sundhedsskadelige virkninger af rygning. Fx viser et studie, at kvinder har større risiko for blodprop i hjertet grundet rygning end mænd.

 

Mangler viden om stress

Tina Termansen siger, at der er på sundhedsområdet mangler viden om de kønslige aspekter af rygning og årsagerne til kønsforskellene, herunder også stressrelateret rygning.

 

– Stress er formentlig ikke den eneste udløsende faktor for rygeprævalensen blandt kvinder, men det kan være en medvirkende faktor, da vi ved, at flere kvinder lider af stress end mænd. Dog kan andre kønsrelaterede faktorer også spille ind. Fx at især yngre kvinder kan have større behov end mænd for at passe ind i sociale fællesskaber, og dermed i højere grad bruger rygning som et middel til social inklusion, siger Tina Termansen fra Hjerteforeningen.

 

Den årlige officielle undersøgelse af danskernes rygevaner er udført af Gallup på vegne af Hjerteforeningen,  Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen blandt godt 5.000 borgere fra 15 år og op.