Danske Regioner har på den årlige generalforsamling fremlagt et nyt udspil på forebyggelsesområdet.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Danske Regioner har på den årlige generalforsamling fremlagt et nyt udspil på forebyggelsesområdet. Udspillet har flotte målsætninger om, at forebyggelse skal målrettes indsatser med effekt, og at indsatserne skal koordineres.

Danske Regioner sætter med udspillet forebyggelse på den politiske dagsorden.

– Det er glædeligt, at Danske Regioner i dag hejser flaget for en ellers hengemt politisk dagsorden. Det er alt for længe siden der har været et udspil om forebyggelse. Hjerteforeningen har i flere år kæmpet for at få forebyggelse tilbage på dagsordenen. Bare på hjerte-kar-området er der et kæmpe forebyggelsespotentiale. Vi ved f.eks., at omkring 23 procent af alle hjerte-kar-sygdomme er relateret til rygning. Vi har med udspillet noteret os, at regionerne anerkender betydningen af strukturel forebyggelse. Vi ved, der skal strukturel forebyggelse til, hvis vi skal vinde et sundere og bedre liv for alle, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh

Danske regioners udspil er en invitation til dialog og samarbejde. Hjerteforeningen er klar til at bidrage.

– Selv om der er tale om et udspil med mange gode takter, så afventer vi også en yderligere konkretisering af, hvordan Danske Regioner ser det udfoldet. En ting er dog klart, forebyggelse er en kæmpe udfordring, som ingen kan løfte alene. Derfor er Hjerteforeningen også klar til at bidrage, fremhæver Kim Høgh.

I udspillet beskrives oprustning af forskning i forebyggelse som et strategisk spor. Dette glæder Kim Høgh:

– Viden er helt afgørende for at sikre den mest effektive forebyggelse. Derfor giver Hjerteforeningen også forskningsstøtte til den patientnære forebyggelse. Det er dog i den forbindelse vigtigt for mig at understrege, at vi ikke mangler evidens for, hvad der virker, men for virksom implementering.

LÆS OGSÅ: Hjernesagen og Hjerteforeningen: Er det nu politikerne vil satse på forebyggelsen?