Ticagrelor (Brilique) er en meget vigtig behandling ved akut koronart syndrom (ustabil hjertekrampe og blodprop i hjertet).

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Læger fra flere danske sygehusafdelinger, der behandler hjertepatienter, Dansk Cardiologisk Selskab og Hjerteforeningen har netop sendt en indsigelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Indsigelsen er mod Lægemiddelstyrelsens afgørelse af 15. februar 2017 vedr. ”tabletter med indhold af Ticagrelor 90 mg ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud”.

Lægemiddelstyrelsens afgørelse indebærer, at der fra 24. april 2017 på recepter på Ticagrelor skal være påført ”tilskud”. Ellers vil patienten ikke kunne få tilskud til præparatet. Dette gælder også recepter, hvor patienten forventer at kunne få medicinen genudleveret.

Ticagrelor (Brilique) er en meget vigtig behandling ved akut koronart syndrom (ustabil hjertekrampe og blodprop i hjertet). Og særligt hos patienter, der PCI-behandles (ballonbehandles), medvirker Ticagrelor til at undgå stent-trombose (tillukning af det metalgitter, der holder blodåren åben).

– Hvis der sker tillukning af dette metalgitter, opstår der en akut livstruende tilstand, hvor cirka halvdelen af patienterne dør. Den væsentligste årsag til dette er, at patienten er ophørt med den blodfortyndende behandling før tid. Derfor er det meget vigtigt, at der ikke holdes pause med Ticagrelor i de 12 måneder, behandlingen varer. Og her er er de første måneder af behandling de mest kritiske, forklarer professor Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen.

Problemet opstår ifølge underskriverne af indsigelsen, når patienterne henvender sig på apoteket for at få udløst deres recept på Ticagrelor. Hvis der ikke er påført ”Tilskud” på recepten, skal patienten og apoteket og hjertelægen på hospitalet eller egen læge bruge tid og kræfter på at udstede en ny recept. Med den risiko, at der opstår en livsfarlig pause i behandlingen.

Lægemiddelstyrelsens beslutning beror på en indstilling foretaget af Medicintilskudsnævnet af 7. juni 2016.

Skarp kritik
Hjerteforeningen er som medunderskriver skarp i sin kritik af Lægemiddelstyrelsen og Medicintilskudsnævnet afgørelse. Man skriver blandt andet:

”Set i lyset af den ikke ubetydelige risiko, man tager på patientens vegne med dette tiltag, og de ekstra arbejdsopgaver, man påfører et i forvejen hårdt presset sundhedsvæsen, ville det have været hensigtsmæssigt, hvis beslutningen beroede på faktuelle data. Ligeledes havde det været hensigtsmæssigt, hvis Medicintilskudsnævnet havde involveret patientforening, fagligt selskab og/eller sygehusene i beslutningsprocessen, således at disse kunne supplere med viden, som Medicintilskudsnævnet ikke selv besidder.

Vi håber, at Sundheds- og Ældreministeriet af hensyn til hjertepatienternes sikkerhed og i respekt for såvel patienternes som lægernes tid vil imødekomme vores indsigelse og genindføre generelt tilskud for Ticagrelor 90 mg x 2 dagligt i 12 måneder efter akut koronart syndrom.”