Hjerteforeningen vil som de første i verden benytte en hidtil u-udnyttet teknisk ressource til at sende små tv-indslag ud til landets ca. 5.000 ICD-patienter (mennesker med en avanceret pacemaker, der kan støde hjertet)

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Mennesker med en indopereret ICD skal hver dag befinde sig under to meter fra en særlig aflæser-enhed. Det er en enhed, som et ambulatorie har udleveret, og som kan aflæse hjerterytmen og dermed overvåge, om patienterne har brug for kontrol eller behandling.

– Jeg har min aflæserenhed stående på sengebordet. Jeg har den altid med mig – også når jeg er på rejse i udlandet. Så skal jeg bare huske et adapter-stik til strømforsyningen, forklarer Svenn Erik Kristensen, der er formand for Hjerteforeningens ICD-klub.

Aflæserenheden er via telefonnettet altid i forbindelse til ambulatoriet. Og det er her, den nye tekniske mulighed for at sende tv-signaler til landets ICD-patienter opstår. Når patienten er tæt på aflæser-enheden, er det med en ny software muligt at sende signaler den anden vej. Altså fra ambulatoriet til patienten.

– Den nye software og et formidabelt samarbejde med ambulatorierne åbner mulighed for, at vi kan sende små tv-indslag direkte ud til ICD-patienterne. Vi er klar over, at det drejer sig om en begrænset patientgruppe, men i Hjerteforeningen tør vi gå nye veje og ønsker at disrupte de gængse kommunikationskanaler. Simpelthen for at ruste os til en fremtid, vi ikke kender, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh.

I første omgang er der tale om et pilotprojekt. Datatilsynet og Sundhedsstyrelsen har givet en tidsbegrænset tilladelse i resten af 2017 til at samkøre personhenførbare oplysninger fra ambulatorierne og de ”telefonnumre”, der er tilknyttet hver enkelt ICD-aflæser.

– Til næste år træder der en ny persondataforordning i kraft, og så er det ikke sikkert, vi kan fortsætte med tv-sendingerne – men vi håber. Vi håber samtidigt, at EU får begrænset de meget store udgifter til roaming, man kan opleve i udlandet. For lige nu er det dyrt for ambulatorierne at transmittere vores tv-signaler til udlandet, uddyber Kim Høgh.

Godnat-indslag
Foreløbigt er 1417 patienters aflæserenheder opdateret med den nye software. Dermed er de klar til premieren lørdag den 1. april kl. 22.00. Tidspunktet og indholdet er valgt i samarbejde med ICD-klubben. Den bedste seer-oplevelse opnås, hvis icd-patienterne bruger aflæserenheden som et hot-spot og bruger en mobiltelefon eller en tablet som skærm. Dog kan selve aflæserenheden også vise indslag, men kun i sort/hvid.

– De fleste patienter kobler sig på aflæserenheden, når de skal i seng om aftenen. Derfor har vi foreslået Hjerteforeningens icd-redaktion, at sendetidspunktet bliver kl. 22. Og at indslagene i begyndelsen relaterer sig til tidspunktet og situationen, hvor vi ser icd-tv. For sjov kalder vi det ”Godnat-indslag”, siger Svenn Erik Kristensen.
Det første indslag handler om indtagelse af salt og salts uheldige betydning for øget trang til nattetisseri, der ødelægger søvnen og dermed influerer negativt på hjerte-kar-patienters helbredstilstand. Der bliver kun sendt et enkelt indslag hver aften, men tv-indslagene vil efterfølgende være tilgængelige på ICD-klubbens hjemmeside. Pilotprojektet er delvist finansieret af den indiske medico-virksomhed Ranslirpa Inc., der blandt andet producerer icd-enheder og –aflæsere.

BAGGRUND
En ICD-enhed er en avanceret pacemaker, der kan give et elektrisk stød for at stoppe livstruende anfald af hurtig hjerterytme fra hjertekamrene. ICD betyder Implanterbar Cardioverter Defibrillator, hvilket betyder, at den er indopereret og kan afgive stød (defibrillere) på hjertet for at genoprette normal hjerterytme.
Relaterede artikler:

Risiko for omprogrammering af pacemakere er meget lille

Pacemakere kan hackes og fjernstyres

ICD-klubbens hjemmeside