Børnehjertefondens bestyrelse har valgt Anne Kaltoft som ny formand

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Børnehjertefondens bestyrelse har på bestyrelsesmøde primo marts marts valgt Anne Kaltoft som ny formand. Hun har hidtil været medlem af bestyrelsen. Anne Kaltoft er også formand for Hjerteforeningen. Desuden er hun ledende overlæge, ph.d., MPM, speciallæge i kardiologi, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Skejby.

Anne Kaltoft afløser dermed Inger Filipsen, der er tidligere sygeplejerske på børnehjerteambulatoriet, Rigshospitalet. Inger Filipsen fortsætter i bestyrelsen.

– Jeg ser frem til som formand for både Hjerteforeningen og Børnehjertefonden at styrke den meget tætte tilknytning mellem de to organisationer. Vi ønsker at forstærke forskningen i medfødte hjertesygdomme og støtten til hjertebørnsfamilierne, siger Anne Kaltoft.

Se videoklip med Anne Kaltoft om hendes frivillige arbejde i Hjerteforeningen.

Bestyrelsesmødet var samtidigt det første møde for John Korsø Jensen, der netop er indtrådt i bestyrelsen for Børnehjertefonden.

John Korsø Jensen er advokat med møderet for Højesteret.
Han har igennem en stor del af sin karriere i en lang række tilfælde været udpeget som voldgiftsdommer, herunder i udenlandske voldgiftssager. Herudover har han været advokat i et meget stort antal voldgifts- og retssager.

John Korsø Jensen har siden 1980 været forsvarer i en lang række omfattende sager om økonomisk kriminalitet.

Børnehjertefonden er en selvstændig fond oprettet af Hjerteforeningen i 2004.
Børnehjertefondens formål er at støtte forskningen i medfødte hjertesygdomme og være med til at give hjertebørnene et længere og bedre liv.