Ikke tilstrækkeligt stort flertal af delegerede støttede nye vedtægter for Børneklubben. Hjerteforeningen vil nu arbejde for at etablere fem regionale børneklubber.

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Søndag den 12. marts afholdt Børneklubben generalforsamling. Til afstemning på generalforsamlingen var forslaget fra Hjerteforeningen om nye vedtægter for Børneklubben.

På generalforsamlingen søndag stemte et tydeligt flertal af Børneklubbens frivillige for ændringerne, og de ønsker at fortsætte arbejdet under de nye vedtægter. Men det var imidlertid ikke muligt at samle det fornødne flertal på ¾ af generalforsamlingens delegerede.

Hjerteforeningen vil nu sammen med flertallet af de frivillige og andre interesserede, herunder også gerne frivillige der stemte nej, arbejde for at etablere fem regionale børneklubber, således at indsatsen kommer endnu tættere på hjertebarnsfamilierne i hele landet.

– Måske kan diskussioner om vedtægter virke som ligegyldige i det store arbejde, som Hjerteforeningen og Børneklubben udfører. Men ordentlige vedtægter er grundlaget for et demokratisk, ligeværdigt og åbent samspil. Derfor har det været et krav fra Hjerteforeningens bestyrelse, at Børneklubben accepterede, at man var en integreret del af Hjerteforeningen og var nødt til at arbejde på nøjagtigt samme vilkår som de øvrige patientklubber og lokalforeninger rundt omkring i landet, forklarer Anne Kaltoft, der ud over at være formand for Hjerteforeningen også er formand for Børnehjertefondens bestyrelse.

Hjerteforeningen vil sikre, at det nuværende aktivitetsniveau fortsætter, og at hjertebarns-familierne ikke vil blive negativt påvirket af ændringerne.

– Hjerteforeningen ønsker med den nye struktur, der er mindre tung og bureaukratisk, at styrke indsatsen for hjertebørnene og deres familier. Det gør stort indtryk, når man møder, kender eller hører om en hjertebarnsfamilie. Derfor har Hjerteforeningen vedtaget en ambitiøs strategi for børne- og ungeområdet, og vi har øget budgettet til både forskning og aktiviteter, siger Anne Kaltoft.

I løbet af de seneste år har Hjerteforeningen gennemført en vedtægtsreform for foreningens klubber og lokalforeninger, så alle har samme vilkår og rettigheder. Hjerteforeningens 88 lokalforeninger har tilsluttet sig de nye standardvedtægter.