Multisygdom, hvor man har flere kroniske sygdomme samtidig, udgør et voksende problem for det danske sundhedsvæsen, som ikke er gearet til at håndtere disse patienter

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Vi bliver ældre, flere bliver kronisk syge og flere lider af mere end én kronisk sygdom. Multisygdom betyder kort fortalt, at man har flere kroniske sygdomme samtidig, og det danske sundhedsvæsen er ikke gearet til denne tendens.

I dag lanceres den første danske hvidbog om multisygdom, og den peger netop på, at sundhedsvæsenet ikke er tilpasset mennesker med multisygdom. Det er de enkelte sygdomme, der er i fokus, og der tages sjældent hensyn til, at mange patienter har flere kroniske sygdomme samtidig. Der mangler sammenhæng og ensartethed på tvær af sektorerne, og det skaber problemer for patienter med multisygdomme.

– I dag har 20-30 % af alle voksne danskere mere end én kronisk sygdom, mens det gælder for op mod 90 % af alle hjerte-kar-patienter. Derfor er multisygdom et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til hjerte-kar-patienter”, siger Hjerteforeningens adm. direktør Kim Høgh.

På tide med national strategi

Visse kroniske sygdomme typisk optræder sammen, og det gælder også hjerte-kar-sygdomme. Eksempelvis har dobbelt så mange diabetikere som den øvrige befolkning forhøjet blodtryk, haft blodprop i hjertet eller lider af hjertekrampe. Mens særligt hjerte-kar-sygdomme bidrager til, at mennesker med psykisk sygdom har en markant overdødelighed sammenlignet med resten af befolkningen.

– Det er i rette tid, at der nu kommer en hvidbog, der tager fat på de udfordringer, som multisygdom skaber for patienterne, fordi vores højt specialiserede sygehusvæsen ikke kan håndtere patienter med flere behandlingskrævende diagnoser. Jeg støtter derfor den overordnede anbefaling om, at der skal udvikles en national strategi for multisygdom”, siger Kim Høgh.

Forfatterne til hvidbogen anbefaler, at der kommer en national strategi for multisygdom, der tager udgangspunkt i en samlet indsats for befolkningen. Strategien skal tage hånd om multisyge borgere og patienters behov og udnytte ressourcerne optimalt. Desuden skal forskning indgå som en væsentlig del af strategien.

Du kan læse mere om hvidbogen her