En ihærdig og gavmild pensionist har afdækket en næsten ukendt mulighed for at donere midler til forskning, hvor man får fuldt skattefradrag for hele sin støtte

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

15.600 kroner i 2017. Denne mulighed for skattefradrag for støtte til velgørende organisationer, herunder Hjerteforeningen, kender de fleste til. Også pensionisten VK. Han ønsker ikke at få offentliggjort sit navn eller andre oplysninger, der kan identificere ham, men Hjerteforeningen er naturligvis bekendt med hans personlige oplysninger.

– Jeg er folkepensionist og mangler ikke noget. Så jeg har lyst til at støtte velgørenhed, siger VK.
Han er et lysende eksempel på, at man godt kan kombinere økonomisk sans og indsigt med filantropi. Det begyndte egentlig med, at VK ville testamentere sin rateforsikring til en bestemt organisation (som vi ikke nævner, fordi de nok vil ærgre sig gevaldigt).

– Men jeg fik ikke nogen reaktion på min henvendelse. Så kontaktede jeg dem igen og klagede. De lovede så, at deres jurist ville kontakte mig. Men det skete aldrig. I stedet valgte jeg Kræftens Bekæmpelse. Da det var gået i orden, fik jeg tilsendt en pjece. Den læste jeg grundigt. Og jeg blev opmærksom på, at der på næstsidste side stod, at man kan få fradrag for støtte til forskning ”fra første til sidste krone”, fortæller VK.

Det fik ham til at undersøge sagen grundigt. For som han siger:

– Hvis jeg først skulle betale skat af min indkomst, ville der jo kun være ca. halvdelen tilbage til at donere til forskning.

Imidlertid kendte hans dygtige bankrådgiver gennem mange år ikke til det fuldt fradragsberettigede bidrag til forskningsformål. Og heller ikke SKAT kunne hjælpe. VK brugte en uge på at blive sendt rundt i systemet, indtil han havnede, hvor han var startet. Hans vigtigste spørgsmål – ”kan fradraget rummes i kapitalindkomst som i personlig indkomst?” – blev besvaret med ”det ved vi ikke”.

Til sidst gik han til sin revisor. Og revisoren kunne bekræfte, at støtte til forskning er fuldt fradragsberettiget i såvel personlig indkomst som i kapitalindkomst.

VK tog derefter kontakt til Hjerteforeningens chefjurist, Ann Marie Eggert Panduro. På foreningens vegne tog hun taknemmeligt imod et anseligt beløb til forskningsstøtte. VK har desuden støttet Kræftens Bekæmpelse og Gigtforeningen således at hans samlede støtte er på langt over 200.000 kr.

– På baggrund af VKs henvendelse har vi præciseret reglerne for støtte på vores hjemmeside. Nu står der tydeligt, at et bidrag til forskning finansieret af Hjerteforeningen har fuldt fradrag i den skattepligtige indkomst, som udgøres af både den personlige indkomst og kapitalindkomsten, siger Ann Marie Eggert Panduro.

Læs mere om fradragsregler her

Så langt, så godt. Men VK er ikke helt tilfreds. Han ønsker, at SKAT gør det nemmere at donere midler til forskning. Især ved at medtage rubrik 447 på forskudsopgørelsen og selvangivelsen. Det er præcis denne rubrik, der skal udfyldes for at få fuldt fradrag for støtte til forskning.

– Hvis rubrikken ikke længere er skjult inde bagved, vil de fleste – også bankfolk – få øjnene op for muligheden for at støtte livsvigtig forskning med fuldt fradrag. Det vil være godt for vores samfund, siger VK.